Kozí mléko v Nizozemsku na vzestupu

V Nizozemsku stále roste počet koz chovaných na mléko na velkých farmách.

V loňském roce bylo evidováno celkem 476 tisíc koz, od roku 2000 došlo k nárůstu na pětinásobek, počet farem však klesl. Podle zemědělského šetření z roku 2020 existovalo v Nizozemsku 569 farem s kozím stádem, přičemž v roce 2000 se chovu koz na mléko věnovalo téměř 800 farem. Průměrná velikost stáda na farmu se zvýšila ze 117 kusů v roce 2000 na 837 kusů o dvacet let později. Ubylo tedy malých farem, které chovaly stáda čítající méně než 20 jedinců, a přibylo těch velkých. Na přelomu tisíciletí existovalo jen 40 farem s 500 a více kozami, tj. 5 % z celkového počtu kozích farem, podle posledních údajů je nyní tento podíl 57 % (323 farem).

Ve specializovaných mléčných kozích farmách byla a je průměrná velikost stáda na farmu ještě vyšší. V roce 2000 činila průměrná velikost jejich stáda 313 kusů, šetření z minulého roku uvádí hodnotu 1 177 koz. Téměř všechny kozy (96 %) jsou chovány na mléko.

Statut ekologického hospodářství mělo loni jen 71 kozích farem, stejný počet jako před dvěma desetiletími. Počet ekologicky chovaných koz na mléko se meziročně mírně snížil (o 1,4 %). Podle posledního sčítání stád byla na ekologických farmách chována zhruba každá 11. koza.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.