Spotřebitelská inflace – leden 2021

Spotřebitelské ceny se oproti lednu loňského roku zvýšily o 2,2 %. Přírůstek tak zpomalil pošesté v řadě. Oproti prosinci spotřebitelské ceny vzrostly o 1,3 %.

Výrazné zvýšení cen oproti prosinci způsobily zejména ceny potravin. Zde rostly především ceny zeleniny, hlavně brambor (zdražení o 10,7 %). Velký přírůstek měly i ceny alkoholických nápojů. Na počátku roku se navýšily ceny bydlení a energií, především vodné a stočné (5,5 %), mírně i nájemné (0,6 %).

Mírné zpomalení meziročního růstu cen ovlivnily především ceny v oddíle bydlení, které jen mírně překonaly vysokou úroveň loňského ledna (0,6 %). K přírůstku oproti lednu 2020 stále nejvíce přispívaly alkoholické nápoje a tabák (nárůst o 9,3 %). Drobnější vliv pak mělo odívání a obuv (4,0 %), bytové vybavení a zařízení domácnosti (3,0 %), stravování a ubytování (3,4 %) a ostatní zboží a služby (3,3 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému lednu o 1,9 % a ceny služeb o 2,6 %.

Trendy

Podle dostupných údajů se spotřebitelské ceny v Eurozóně zvýšily oproti lednu 2020 o 0,9 %. Přírůstek vystřídal sérii poklesů, která trvala už od srpna, a rovněž se jednalo o nejvyšší přírůstek od února 2020. Prudce se dynamika cen zrychlila v Německu (1,6 %), naopak na Slovensku růst zpomalil (0,4 %).

Silnější lednový meziměsíční přírůstek je poměrně obvyklý – stojí za ním většinou ceny bydlení a energií a dalších položek, jejichž ceny se upravují na začátku roku (loni to byl například alkohol a tabák, u kterých narostla spotřební daň). V meziročním srovnání je stále patrný vliv propadu cen ropy (bude vidět minimálně do března). Meziroční růst hlavních složek spotřebního koše – bydlení a energií a potravin a nealkoholických nápojů také dále zpomaluje. Na druhé straně trvající silný růst cen alkoholických nápojů a tabáku dál posílí růst indexu spotřebitelských cen v domácnostech důchodců.