Zemřel Jiří Křovák, bývalý 1. místopředseda ČSÚ

V pondělí 1. března 2021 nečekaně zemřel bývalý 1. místopředseda ČSÚ Ing. Jiří Křovák, CSc. V říjnu by mu bylo 70 let.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, Národohospodářské fakulty, se specializací na statistiku a ekonometrii Jiří Křovák za svůj život získal řadu pracovních zkušeností, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Působil také v mezinárodních institucích a v akademické sféře. Opakovaně se rovněž coby zaměstnanec a manažer vracel do Českého statistického úřadu. Naposledy zde od dubna 2003 působil jako 1. místopředseda. Na jaře roku 2009, poté co byl tehdejší předseda ČSÚ jmenován předsedou vlády ČR, byl Jiří Křovák pověřen výkonem funkce předsedy Českého statistického úřadu. Úřad vedl více než rok.

V době jeho působení prošel statistický úřad řadou změn – Jiří Křovák měl klíčový podíl na zavádění řízení kvality v ČSÚ. Pod jeho vedením absolvoval statistický úřad několikeré sebehodnocení (EFQM), které vyvrcholilo získáním Národní ceny kvality za rok 2009. Další významnou oblastí, v níž hrál klíčovou roli, byl projekt Redesign statistického informačního systému, který znamenal pro úřad velký posun a zásadním způsobem změnil přípravu, sběr, zpracování i prezentaci statistických informací. Za Křovákova působení se ČSÚ zviditelnil i na mezinárodním poli, když v letech 2004 a 2009 byly zorganizovány mezinárodní statistické konference „Statistika: investice do budoucnosti“. Byl šéfem redakční rady časopisu Statistika, který se za jeho působení stal vícejazyčným, aby mohl být čten i v zahraničí. Je dobré si také připomenout, že v uvedené době byla založena tradice populárních beachvolejbalových turnajů.

Po odchodu z ČSÚ v roce 2010 byl Jiří Křovák aktivní v soukromé sféře. Zabýval se podporou technického školství, výzkumu, vývoje a především využití jejich výsledků v průmyslu. Zajímaly ho průmysl 4.0, společnost 4.0 a vzdělanost 4.0.

Byl autorem více než sta odborných publikací – knih, sborníků, statí v odborných časopisech doma i v zahraničí. Přednášel ve více než desítce zemí celého světa, byl členem vědeckých rad (Fakulta hospodářská Technické univerzity Liberec) i rad redakčních (odborné časopisy Politická ekonomie, Prague Economic Papers). V letech 1996–2000 publikoval v českých médiích desítky komentářů k ekonomickému vývoji.

V posledních měsících pomáhal Českému statistickému úřadu s obnovou aktivit spojených s řízením kvality, což bylo pro nás velkým přínosem a jeho to viditelně velmi těšilo.

Velkou předností Jiřího Křováka byla znalost statistiky, výborná orientace v ekonomických otázkách, ale také jeho značné manažerské schopnosti, stejně jako schopnost systémově řešit problémy, aplikovat teoretické poznatky do praxe a odvaha přijímat nepopulární opatření.

V soukromém životě byl jeho největším zájmem i radostí syn, kterého společně s manželkou podporovali ve vzdělání, sportu i jeho literárních aktivitách.

Čest jeho památce.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.