Srovnání s polskými sousedy

Díky přeshraniční spolupráci vznikla nová publikace.

Polský statistický úřad v Opolí připravil novou publikaci, ve které se zaměřil na srovnání okresů v Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji v letech 2010 až 2019. Kromě tabulek a grafických objektů obsahuje publikace i tři analytické kapitoly: zhodnocení stavu a vývoje v  sociální sféře, ekonomický potenciál okresů a vícerozměrnou srovnávací analýzu tendencí rozvoje sociálních a ekonomických aspektů ve sledovaných okresech. V publikaci jsou analyzována data z oblasti demografie, vzdělávání, bytové výstavby, organizační statistiky, nezaměstnanosti, cestovního ruchu, kriminality nebo životního prostředí.

Publikace vznikla na základě přeshraniční spolupráce krajských správ ČSÚ Olomouc a Ostrava.

Více zde.