Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2020

Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla 38 525 Kč a oproti 4. čtvrtletí 2019 vzrostla o 2 363 Kč (6,5 %). Úroveň spotřebitelských cen se zároveň zvýšila o 2,6 %. Průměrné mzdy se tak reálně zvýšily o 3,8 %. Evidenční počet zaměstnanců klesl o 117 tisíc (–2,9 %). Výrazné rozdíly mezi odvětvími z hlediska vývoje zaměstnanosti i mezd se dále prohlubovaly.

Mzdový růst v ekonomice se ve 4. čtvrtletí 2020 vrátil k tempům z roku 2019. Byl však citelně ovlivněn rekordním růstem průměrných výdělků ve zdravotní a sociální péči (31 %, resp. 11,9 tis. Kč). Projevila se výplata mimořádných odměn zdravotníkům v souvislosti s vyššími výkony během jarní pandemické vlny. Bez zahrnutí tohoto odvětví se by se mzdový růst v ekonomice pohyboval jen mírně nad 4 %. Vlivem navýšení platových tabulek silně rostly i výdělky ve vzdělávání (+10,6 %).

Z odvětví mimo veřejné služby nejvíce rostly mzdy v administrativních a podpůrných činnostech (+9,9 %), což ale souviselo s velkým úbytkem zejména nízkopříjmových pracovníků v rámci agentur práce. Změna skladby zaměstnanců se patrně promítla i do průměrných mezd v činnostech v oblasti nemovitostí. Dlouhodobě rostoucí význam informačních a komunikačních činností, dále posílený v pandemickém období, se odrazil v oblasti výdělků (+6,5 %) i mírně rostoucí zaměstnaností. Úroveň průměrné mzdy zde byla mezi odvětvími nejvyšší (64,0 tis. Kč). Výrazněji se vzdálila peněžnictví a pojišťovnictví (56,7 tis. Kč), kde mzdy neposilovaly (–0,4 %).

Jen slabý mzdový růst (kolem 1 % meziročně) doprovázený  hlubším úbytkem počtu zaměstnanců nastal v obchodu a v odvětví dopravy a skladování. Nejcitelněji bylo zasaženo ubytování, stravování a pohostinství, které meziročně ztratilo skoro pětinu zaměstnaneckých míst, a průměrné výdělky zde navzdory navýšení minimální mzdy klesly (–1,8 %). O mnoho lépe na tom nebyly ani kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Ve zpracovatelském průmyslu průměrné mzdy vzrostly o 3,9 %, zaměstnanců ale o 4,4 % ubylo. Z větších oborů se zde nejméně dařilo strojírenství a elektrotechnice. Naopak ve výrobě motorových vozidel výdělky vzrostly o 5,9 %. Jejich průměrná měsíční výše činila 43,3 tis. Kč a jako v jednom z mála průmyslových oborů převyšovala průměr celé ekonomiky – za ním naopak již o 15 % zaostávaly výdělky ve stavebnictví, které meziročně vzrostly o podprůměrných 2,8 %.

Medián mezd ve 4. čtvrtletí dosáhl u mužů 35,1 tis. Kč, u žen 30,3 tis. Kč. Podobně jako po celý loňský rok posilovaly relativně více výdělky žen. To souviselo i se svižným platovým růstem ve veřejných službách. Čtyři pětiny všech zaměstnanců pobíraly mzdu mezi 16,4 tis. Kč a 63,8 tis. Kč. Výdělky nízkopříjmových pracovníků podobně jako ve 2. čtvrtletí postihnutém protipandemickými opatřeními rostly pomaleji než těch vysokopříjmových. Mzdové rozdíly se tak zvyšovaly. Naopak ve zbytku roku se mzdové rozpětí zužovalo.

Rok 2020

Mzdový vývoj byl loni výrazně rozkolísaný. Vládní restriktivní opatření vedla k poklesu odpracované doby (u zaměstnanců za celý rok o 5,5 %, z toho ve 2. čtvrtletí o rovných 10 %). Restrikce ve 4. čtvrtletí měly na mzdy v celé ekonomice slabší dopad než na jaře, neboť vedle výplaty mimořádných odměn ve zdravotnictví se projevilo i pokračující oživení v průmyslu. Průměrná mzda v ekonomice za celý rok vzrostla o 4,4 %, nejméně za poslední čtyři roky. K poklesu mezd došlo v ubytování, stravování a pohostinství a také v činnostech v oblasti nemovitostí. Obdobně jako v předchozích letech se loni nejméně zvyšovala průměrná mzda v Praze (+3,1 %), nejvíce naopak posílila na Ústecku (+6,1 %).

Spotřebitelské ceny se vloni zvýšily o 3,2 %, reálná mzda tak posílila o 1,2 %. To bylo nejméně po roce 2013. Růst koupěschopnosti zaměstnaneckých výdělků byl však omezen na odvětví veřejných služeb a některá vesměs menší tržní odvětví (např. energetika, informační a komunikační činnosti).

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost