Průmysl – leden 2021

Průmyslová produkce oproti lednu 2020 vzrostla o 0,9 %. Naopak hodnota nových zakázek byla o 4,6 % nižší. Ve srovnání s prosincem 2020 se průmyslová produkce snížila o 0,4 %.

Vstup do roku 2021 v průmyslu přinesl zmírnění meziroční dynamiky ve srovnání s poměrně silným závěrem loňského roku. K růstu přispívala zejména kovovýroba, chemický průmysl a výroba elektrických zařízení. Významně k růstu přispěla i energetika, kterou loni negativně ovlivnily odstávky.

Dynamiku průmyslu nejvíce tlumila výroba nápojů a potravinářství (obě odvětví trpí nedostatečnou poptávkou v souvislosti se zavřenými stravovacími provozy), a také instalace strojů a zařízení. Mírně klesala výroba motorových vozidel, která na konci minulého roku růst průmyslu mocně podporovala. Zmírnil se naopak meziroční pokles produkce strojírenství.

Průmysl v EU na přelomu roku 2020 stále zaostával za úrovní předchozího roku. Výjimkami byly kromě ČR i Slovensko a Polsko. Pokles německého průmyslu naopak přetrvával.

V lednu došlo k poměrně výraznému propadu hodnoty nových zakázek (-4,6 %). Pokles ovlivnily domácí zakázky, které byly ve srovnání s lednem 2020 nižší o více než pětinu. V loňském lednu bylo totiž uzavřeno většího množství dlouhodobých zakázek ve vysoké hodnotě, což také ovlivnilo aktuální meziroční srovnání. Zakázky ze zahraničí se v lednu zvýšily. Snížily se zejména zakázky ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, ale rovněž v hutnictví a slévárenství. Naopak více zakázek vykázaly kovovýroba, výroba elektrických zařízení a papírenství.

Důvěra podnikatelů v průmyslu v lednu mírně klesla. Mírně se zvýšil podíl podnikatelů, kteří svou poptávku hodnotili jako nedostatečnou. Podnikatelé uváděli jako hlavní bariéru růstu nedostatečnou poptávku, ale limitem byl ve větší míře i nedostatek materiálu či zařízení. Průmysl byl jediným odvětvím, kde byla důvěra vyšší než v předkrizovém lednu 2020, což souvisí i s tehdejším cyklickým útlumem.

Ceny průmyslových výrobců se nacházely na stejné úrovni jako v lednu minulého roku. Ve směru poklesu stále působily ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků, chemické výroby a potravinářských výrobků. Rostly naopak ceny kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků včetně dílů a příslušenství.

Ve srovnání s loňským lednem byl počet zaměstnanců v průmyslu nižší o 3,5 %. Jejich průměrná mzda byla na stejné úrovni jako loni.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika