Jak žijí mladí v Saúdské Arábii

Publikace je zaměřena na data o věkové skupině 15-34letých, kteří představují 37 % saúdskoarabské populace.

Mezi mladšími 35 let je 24 % mužů ženatých a 41 % žen vdaných. Nejčastějším důvodem, proč mladší nežijí v manželství, byly shodně u mužů i u žen vysoké životní náklady. Významnou roli také hraje cena za svatbu a vše, co k ní patří. Muži a ženy se liší v pohledu na (ne)snadnost najít si vhodného partnera. Jako obtížné to hodnotí 12 % žen, ale pouze 2 % mužů.

Mladé ženy se častěji než muži věnují sportu, aby předcházely zdravotním problémům. Dále častěji sportují proto, aby zlepšily svůj vzhled. Tento důvod k fyzické aktivitě udává téměř polovina žen, ale jen čtvrtina mužů. Ženy však častěji než muži nenacházejí ve svém okolí vhodná místa, kde by mohly sportovat – to uvedlo 25 % žen, ale jen 10 % mužů.

Publikace obsahuje také např. informace o vzdělání, zaměstnanosti či využívání informačních technologií.

Více zde.