Konjunkturální průzkum – březen 2021

Souhrnný indikátor důvěry se oproti letošnímu únoru snížil a dosáhl nejnižší úrovně za poslední čtyři měsíce. K poklesu přispěla zejména slabší důvěra podnikatelů, v níž se projevilo hlavně citelnější zhoršení sentimentu ve vybraných službách. K oslabení důvěry došlo i u spotřebitelů, byť ne tak výraznému jako v přechozích měsících. Šetření probíhající od 1. do 17. března spadalo do období dále eskalující epidemické situace doprovázené přetrvávajícím citelnějším omezením nákupních možností domácností i nově uvalenými restrikcemi v oblasti mobility obyvatelstva.

Důvěra v průmyslu se v březnu meziměsíčně snížila. Projevilo se mírné zhoršení krátkodobých  očekávání výrobní činnosti. Negativně působily i rostoucí zásoby hotových průmyslových výrobků. I tak byla ale celková důvěra stále vyšší než ve všech měsících loňského roku. Mírně negativní náhled podniků na současnou poptávku se téměř nezměnil. Podobně jako v únoru byl však nejpříznivější od května 2019. Zhruba osmina podniků očekávala v příštím čtvrtletí růst zaměstnanosti, obdobný podíl plánoval redukci. Podniky nahlížely na celkovou ekonomickou situaci v nadcházejících třech i šesti měsících nadále mírně optimisticky, byť o něco méně než v únoru 2021.

Důvěra ve stavebnictví meziměsíčně vzrostla podruhé v řadě a přiblížila se své předpandemické úrovni. Negativní hodnocení současné poptávky výrazněji polevilo, optimističtěji na ní nahlížely podniky naposledy na sklonku roku 2019. Nedostatečná poptávka ovšem stále sužovala více než pětinu podniků, nedostatek zaměstnanců pak 30 %. Očekávání v oblasti zaměstnanosti zůstala stále pozitivní, shodně jako výhledy stavební činnosti na příští čtvrtletí. Očekávanou celkovou ekonomickou situaci v příštích měsících hodnotily stavební podniky obdobně optimisticky jako ty průmyslové.

V obchodě se důvěra meziměsíčně snížila potřetí v řadě. Její úroveň atakovala absolutní minima z loňské jarní krize. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou po tříměsíční stagnaci poklesl. Trvající omezení v některých segmentech obchodu se promítají do zásob zboží na skladech. Ty sice proti únoru mírně klesly, přesto zůstávají vysoké. Pozitivní očekávání podniků v oblasti zaměstnanosti ale přetrvávala, stejně jako u celkové ekonomické situace, zejména v dlouhodobějším výhledu.

Důvěra ve službách se po únorovém oživení v březnu výrazněji snížila. Přesto ale nedosahovala pesimismu jako za loňského vrcholu jarní či podzimní vlny pandemie. Podstatně se zhoršilo zejména vnímání současné celkové ekonomické situace. Jen 6 % podniků hodnotilo současnou poptávku jako dobrou, pozitivní očekávání v příštím čtvrtletí mělo v tomto ohledu pouze 11 % firem. Očekávaní ekonomické situace v příštích měsících zůstávají lehce negativní, redukovat stavy zaměstnanců plánuje 35 % podniků. Situace v jednotlivých odvětvích služeb zůstává výrazně diferencovaná.

Negativní saldo spotřebitelské důvěry se třetí měsíc v řadě prohlubovalo a přiblížilo se úrovni nejhorších loňských měsíců. Lidé se stále více obávali zhoršení celkové ekonomické situace v letošním roce. Dále posílily již dříve vysoké obavy z růstu nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných osob evidovaných úřady práce v ČR vystoupal v únoru na 311 tis., tedy téměř na čtyřleté maximum. Vysoké zůstaly i obavy z růstu cen. Počet domácností deklarujících schopnost uspořit letos část finančních prostředků setrval podobně jako v únoru výrazně pod průměrem z posledních pěti let.

Souhrnný indikátor důvěry v zemích EU v únoru meziměsíčně vzrostl a byl nejvyšší po loňském březnu. Projevilo se především pokračující oživení průmyslu, kde důvěra vystoupala na téměř dvouleté maximum. Naopak v obchodu přetrvával pokles, již čtvrtý měsíc v řadě. Zvlášť patrné to bylo např. v Dánsku, Francii, Španělsku i Portugalsku. Ze středoevropského regionu vzrostla oproti lednu 2021 celková důvěra nejvíce v Polsku, pesimismus naopak sílil na Slovensku. Ve srovnání s únorem 2020 byla letošní důvěra v rámci EU vyšší jen ve Švédsku a Lucembursku. Nejcitelnější propad registrovaly Kypr, Řecko, Portugalsko a Slovensko.