Počet lednových úmrtí zlomil historické rekordy

V lednu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 15,9 tisíce obyvatel České republiky, tedy o 50 % více oproti pětiletému průměru let 2015–2019. Absolutně jde o nárůst o 5,3 tisíce osob.

Lednový počet zemřelých v absolutní hodnotě přesáhl listopadové maximum (15,7 tis.) z podzimní vlny vysoké úmrtnosti. Relativní nárůst počtu úmrtí oproti pětiletému průměru roků 2015–2019 však byl v listopadu výraznější (77 % nad průměrem), neboť v tomto měsíci bývá obecně zemřelých méně. Vyšší počet zemřelých v lednu (oproti listopadu) podporuje obecně vyšší celková úmrtnost v prvním měsíci roku a také o jeden den delší měsíc.

Vyšší čísla než za hongkongské chřipky

Historicky v časové řadě absolutních údajů od roku 1950 nebyl počet osob zemřelých v měsíci lednu nikdy vyšší než letos. Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie tzv. hongkongské chřipky, zaznamenáno 15,3 tisíce zemřelých. V období let 2015–2019 i v roce 2020 se lednový úhrn zemřelých pohyboval v rozmezí 9,5–12,4 tisíce.

Počty úmrtí sice měly v průběhu ledna klesající trend, avšak i na konci měsíce zůstaly nadprůměrné. V prvním lednovém kalendářním týdnu činil denní průměr zemřelých 539 osob, ve druhém 528, ve třetím 504 a v posledním čtvrtém 475 osob. Nejvíce lidí (571) zemřelo 6. ledna. Srovnatelná čísla pro první čtyři týdny roku 2020 se přitom pohybovala v rozmezí 321–334 zemřelých.

Výrazně vzrostla v lednu i úroveň úmrtnosti – počet zemřelých v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, když letos v lednu dosáhla hodnoty 148, zatímco v průměrném lednu z let 2015–2019 to bylo 100 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.

Stejně jako při podzimní vlně byli zhoršenou úmrtností v lednu zasaženi více muži než ženy, když jejich míra úmrtnosti se oproti průměrné lednové z let 2015–2019 zvýšila o 58 %, zatímco u žen o 38 %. Z hlediska věku byla nejvíce zvýšená úmrtnost 75–84letých mužů, a to o 61 %. O 57 % ve srovnání s pětiletým průměrem stoupla také úmrtnost 85letých a starších mužů, o 50 % mužů 65–74letých. V případě žen bylo zvýšení úmrtnosti v těchto třech věkových kategoriích prakticky stejné, a to 32–33 %. Ve všech uvedených kategoriích však byly procentní nárůsty úmrtnosti nižší, než jaké byly zaznamenány v rekordním listopadu roku 2020.

Nejhorší byla situace v krajích na K

Počet zemřelých byl v lednu vysoce nadprůměrný ve všech krajích. Nejvíce, více než dvojnásobně, byl překonán průměr z let 2015–2019 v Karlovarském kraji. Zde také navíc jako v jediném kraji počty zemřelých v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů plynule rostly. O 85 % nad pětiletým průměrem byl počet zemřelých v Královéhradeckém kraji. Následovaly kraje Moravskoslezský a Liberecký, kde došlo k nárůstu počtu zemřelých o 63 %, resp. 62 %. Nejmenší lednový nárůst počtu zemřelých (27 %) byl sledován v hlavním městě Praze. Méně než 40 % zvýšení počtu zemřelých zaznamenaly již jen kraje Plzeňský a Jihočeský.

Počet zemřelých podle kalendářních měsíců (stav k 8. 3. 2021, 13.50 hod.)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo