Průmysl – únor 2021

Průmyslová produkce ve srovnání s únorem 2020 zaostávala o 2,6 %. Naproti tomu se hodnota nových zakázek zvýšila o 6,7 %. Oproti letošnímu lednu produkce v průmyslu klesla o 2,0 %.

Únorový pokles produkce mimo jiné odráží srovnání s posledním loňským měsícem nezasaženým pandemií. Na výsledcích se projevují i výpadky v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Příznivé výsledky vykazovala farmaceutická výroba, kovovýroba i energetika, kterou již netlumí odstávky.

Výsledný propad průmyslové produkce byl ovlivněn zejména poklesem produkce ve výrobě motorových vozidel a také u elektrických zařízení. U motorových vozidel se zčásti negativně projevuje srovnání se silným únorem 2020 (na začátku roku 2020 odvětví vykazovalo oživení). V letošním únoru se propadla i produkce nekovových minerálních výrobků (stavební hmoty).

Podle dostupných dat se průmysl v EU již dostal mírně nad úroveň stejného období předchozího roku a ve většině zemí probíhá jeho meziměsíční oživení. Z naších sousedů mělo průmyslovou produkci nad úrovní předchozího roku pouze Polsko, naopak Německo, Rakousko i Slovensko v lednu zaostávaly.

Příznivější vyhlídky ale naznačuje vývoj nových zakázek. Jejich hodnota byla oproti únoru 2020 vyšší o 6,7 %. Tento přírůstek z většiny ovlivnily zahraniční zakázky, naopak ty domácí rostly výrazně pomaleji. Růst nových zakázek přitom táhne dopředu výroba motorových vozidel (navzdory aktuálnímu poklesu produkce), kovovýroba a hutnictví a slévárenství. Pokles zakázek vykázala zejména výroba ostatních dopravních prostředků, výroba textilií a strojírenství.

Únorový průzkum důvěry podnikatelů v průmyslu poukázal na mírný optimismus. Naproti zbytku ekonomiky se totiž jejich důvěra (společně se stavebníky) zvýšila. Snížil se podíl podniků, které hodnotily jejich poptávku jako nedostatečnou, a zvýšil se i podíl podnikatelů, kteří v nejbližší budoucnosti očekávali růst tempa výrobní činnosti. Také ve srovnání s únorem 2020 byla důvěra v průmyslu vyšší.

Ceny průmyslových výrobců byly v únoru meziročně vyšší o 1,4 %. Ačkoli ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků stále klesaly, převážil vliv nárůstu cen obecných kovů a kovodělných výrobků, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu a také cen dopravních prostředků.

Počet zaměstnanců v průmyslu byl v únoru o 3,3 % nižší než v loňském roce. Jen mírně vyšší byla jejich průměrná mzda (0,9 %).

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika