Zahraniční obchod se zbožím – únor 2021

Vývoz zboží oproti únoru 2020 vzrostl o 3,8 % a dosáhl 309,8 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 3,3 % na 287,3 mld. Kč. Přebytek zahraničního obchodu narostl o 2,2 mld. Kč na 22,5 mld. Loňský únor byl posledním měsícem roku 2020, který nebyl ovlivněn epidemickou situací, a měl stejný počet pracovních dní jako únor 2021.

Meziroční přírůstek vývozu v únoru byl pozitivně ovlivněn zejména nárůstem exportu základních kovů (17,4 %), elektrických zařízení (9,0 %) nebo počítačů, elektrických a optických přístrojů (8,6 %). Seznam oborů, kterým se v únoru exportně dařilo, je i mimo vyjmenované poměrně široký. Na druhé straně nadále zaostával vývoz ve dvou důležitých segmentech, na kterých jsou mnohé další obory závislé – motorová vozidla (-0,8 %) a stroje a zařízení (-0,9 %).

Rostl i dovoz, na čemž měl rovněž podíl import elektrických zařízení, počítačů a elektronických a optických přístrojů nebo chemických látek a přípravků. Zároveň se postupně zmírňuje meziroční propad cen ropy, který v posledním roce výrazně působil ve směru poklesu hodnoty dovozu.

Ke zlepšení bilance zahraničního obchodu v únoru přispělo zejména zmírnění deficitu s koksem a rafinovanými ropnými výrobky (+1,1 mld. Kč) a dále s oděvy (+1,0 mld.). Výrazně se zredukoval pozitivní vliv obchodu s ropou a zemním plynem, který ke zlepšení bilance mohutně přispíval v loňském roce (v únoru +1,0 mld. Kč). Přebytek se zhoršil nejvíce u elektrických zařízení (‑1,9 mld. Kč).

Celkově v lednu a únoru přebytek zahraničního obchodu se zbožím dosáhl 48,2 mld. Kč a meziročně se zlepšil o 10,7 mld. Vývoz za stejné období narostl o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %.

Zahraniční obchod se zbožím v roce 2020

Vývoz klesl o 4,4 %. Dovoz klesl o 5,6 %. Přebytek bilance dosáhl 183,5 mld. korun

Věcná struktura vývozu zboží: Motorová vozidla 26,1 %, Počítače, elektronické a optické přístroje 11,5 %, Stroje a zařízení 10,8 %, Elektrická zařízení 8,6 %, Kovodělné výrobky 6,2 %

Teritoriální struktura vývozu zboží: Evropská unie (27) 79,6 %, mimo EU 20,4 %. Německo 31,6 %, Slovensko 9,2 %, Polsko 6,5 %, Francie 4,8 %, Rakousko 4,1 %