Předběžný odhad HDP – 1. čtvrtletí 2021

Podle předběžného odhadu (ze dne 30. 4. 2021) klesl hrubý domácí produkt ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020 o 0,3 % a oproti loňskému 1. čtvrtletí byl nižší o 2,1 %.

V 1. čtvrtletí 2021 pokračovala opatření, která omezovala provoz velké části obchodu a služeb. Nadále tak klesala domácí spotřeba. Průmysl a na něj navázaný zahraniční obchod nebyly zavedenými opatřeními výrazněji omezeny. Export a bilance zahraničního obchodu přesto nenavázaly na výjimečně silné výkony z konce roku 2020, což ovlivnilo výsledný mezičtvrtletní pokles HDP.

K poklesu HDP ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 nejvíce přispěl pokračující hluboký propad spotřeby domácností. Jen mírně pozitivní byl vliv zahraniční poptávky. Konec loňského 1. čtvrtletí již ovlivnila reakce na nastupující pandemii, což se projevilo na aktuálním zmírnění meziročního propadu HDP.

Zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2021 se ve srovnání s loňským 4. čtvrtletím zvýšila o 0,2 %. Za 1. čtvrtletím 2020 zaostávala o 1,6 %.

Hrubý domácí produkt v EU se oproti předchozímu kvartálu také celkově snížil, a to o 0,4 %. Hrubý domácí produkt v Evropské unii tak klesl podruhé v řadě. Meziroční propad se podobně jako v ČR zmírnil na 1,7 %. Dostupná data ukazují na poměrně hluboký mezičtvrtletní pokles v Portugalsku (–3,3 %), Lotyšsku (–2,6 %) a v Německu (–1,7 %). Naopak výrazně pozitivně se vyvíjely ekonomiky Litvy (+1,8 %) a Švédska (+1,1 %). Za úrovní 1. čtvrtletí loňského roku zaostávaly všechny ekonomiky s výjimkou Francie (+1,5 %) a Litvy (+1,0 %).