Spotřebitelská inflace – duben 2021

Přírůstek spotřebitelských cen ve srovnání s loňským dubnem dosáhl 3,1 %. To je nejvíce od září 2020. Oproti letošnímu březnu spotřebitelské ceny vzrostly o 0,5 %.

V dubnu daly meziměsíčnímu přírůstku impuls zejména alkoholické nápoje a tabák (1,6 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (0,8 %). Dál také pod vlivem pohonných hmot rostly ceny dopravy (1,0 %) a posilovaly i další složky spotřebitelského koše (odívání a obuv, bytové vybavení a zařízení domácností). Mírně klesaly ceny rekreace a kultury (-0,4 %).

Proti loňskému dubnu byly výrazně vyšší ceny dopravy (9,1 %). Jejich zrychlení posiluje zejména obnovený meziroční růst cen pohonných hmot (16,3 %), ale dál silně rostly i ceny dopravních prostředků (8,4 %). Posílil i přírůstek cen alkoholických nápojů a tabáku (13,0 %). Alkohol a tabák spolu s dopravou také kromě dubnového zrychlení nejvíce podporovaly celkový růst spotřebitelských cen. Mírně k meziročnímu růstu přispívaly i ceny bydlení a energií (0,9 %, rostlo nájemné a vodné a stočné), dále ostatní zboží a služby (2,5 %, zejména kvůli cenám finančních služeb) a stravování a ubytování (2,7 %). Několik let trvající pokles cen pošt a telekomunikací se zastavil a poprvé od dubna 2017 se ceny meziročně navýšily (0,1 %). Jediným oddílem, kde ceny drobně klesly, byly potraviny a nealkoholické nápoje (-0,1 %), kde meziroční srovnání ovlivňují loňské rekordně vysoké ceny masa.

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému dubnu o 3,3 % a ceny služeb o 2,8 %.

Trendy

V Evropě růst spotřebitelských cen také posiluje. V dubnu meziroční přírůstek cen v Eurozóně dosáhl 1,6 %. Aktuální zrychlení jednoznačně ovlivňují ceny dopravy, jejichž růst zrychlil už v březnu. Po období stagnace se tak růst spotřebitelských cen vrátil blízko 2% úrovni v mnoha zemích eurozóny (v Německu v dubnu přírůstek dosáhl 2,1 %, na Slovensku 1,7 %, v Rakousku 1,9 %).

Aktuálně domácí dynamiku spotřebitelských cen ovlivňují zejména pohyby v cenách zboží (doprava, potraviny, alkohol a tabák). Potenciální zdroj cenového růstu ale mohou představovat postupně se uvolňující služby – například v ubytování v loňském roce ceny stagnovaly, v uzavřených službách osobní péče zřejmě došlo k odložení aktualizace ceníků.