Avokádo v Nizozemsku neroste, přesto se odtud ve velkém vyváží

Nizozemsko je druhým největším dovozcem avokáda na světě po USA a největším neprodukujícím vývozcem. V loňském roce vykázalo u dovozu této plodiny meziroční nárůst téměř o pětinu.

Nizozemský dovoz avokáda se zvýšil z 15 mil. kg v roce 2000 na 349 mil. kg v roce 2019, aby následně v roce 2020 vzrostl meziročně o dalších 19 % na 415 mil. kg. Počínaje rokem 2012 dovezlo Nizozemsko vždy více avokáda než všechny ostatní země EU dohromady. V roce 2000 na něj připadal 15 % podíl, v současné době už je to 63 % unijního dovozu.

Hlavním dodavatelem je Peru

V roce 2020 bylo největším dodavatelem avokáda do Nizozemska Peru s podílem 33 % na celkové hmotnosti dovozu. Tak tomu bylo i v roce 2019 (podíl 27 %), avšak v roce 2010 byla vedoucím dodavatelem Jihoafrická republika, následovaná Peru a Chile. Pozice Chile v roce 2020 poklesla, ale i tak si tato země udržela místo druhého největšího dodavatele. Trvale rostoucí podíl na dodávkách vykazovaly další dvě země: Kolumbie a Keňa. Mezi lety 2010 až 2020 se podíl Keni zvýšil ze 3 % na 7 %, v případě Kolumbie pak dokonce z nuly na 12 %. Mexiko, které je největším producentem avokáda na světě a také největším světovým vývozcem této plodiny, se zaměřuje hlavně na Spojené státy. Jeho podíl na vývozu do Nizozemska se však za poslední desetiletí zvýšil ze 2 % v roce 2010 na 9 % v roce 2019, přičemž vloni mírně poklesl na 7 %.

V roce 2020 měl nizozemský dovoz avokáda (včetně dovozu uvnitř EU) objem 415 mil. kg. To je o 19 % více než v předchozím roce (349 mil. kg). Bylo to poprvé, co hodnota dovozu avokáda přesáhla 1 mld. eur. Hodnota vzrostla o 15 % – z 0,92 mld. eur v roce 2019 na 1,06 mld. eur v roce 2020. Jedná se o nejvyšší dovozní hodnotu mezi různými druhy ovoce, v mírném závěsu jsou banány a hrozny.

Avokáda se na nizozemské území dostávají především v lodních kontejnerech do rotterdamského přístavu a poté, co dozrají, opouštějí Nizozemsko obvykle nákladním automobilem. Převážná část reexportu je určena pro evropský trh, jen do Německa míří více než čtvrtina (26 %) a do Francie téměř pětina (19 %) vývozu.

Světoví rekordmani ve spotřebě avokáda

Asi není žádným překvapením, že největší roční spotřebu avokád na obyvatele vykazuje Mexiko: zhruba 7 kg. Jedná se o spotřebu v širokém smyslu, tedy nikoli výhradně o konzumaci coby potraviny, přesto více než polovina z oněch 7 kg se využije na oblíbené guacamole (avokádová pasta aztéckého původu). Mezi další relativně velké spotřebitele avokáda patří USA (3,5 kg na obyvatele) a Kanada (2,5 kg na obyvatele). EU je výrazně pod těmito úrovněmi s 1,2 kg na obyvatele. Nizozemsko je jednou ze zemí EU, kde se avokádo těší velké oblibě, když v loňském roce připadala na obyvatele spotřeba 2,2 kg.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.