Německé domácnosti spotřebovaly méně, ale ne všeho

Výdaje domácností se v roce 2020 meziročně snížily o 4,6 % v běžných cenách, resp. o 5,0 % v cenách předchozího roku. Jednalo se o největší meziroční pokles od roku 1970. Tento vývoj se lišil od trendu pozorovaného během finanční a hospodářské krize v letech 2008–2009, kdy byla soukromá spotřeba ovlivněna méně, a měla proto stabilizační účinek na německou národní ekonomiku.

K poklesu výdajů domácností však v roce 2020 nedošlo u všech komodit. Nepochybně v souvislosti s nárůstem počtu osob, které pracovaly z domova, a také v důsledku uzávěry restaurací, narostly výdaje domácností za potraviny a nápoje meziročně o 6,3 %. Výdaje spotřebitelů na hotelové a restaurační služby klesly o 33,2 %.

Spotřebitelské výdaje na dopravu se v loňském roce snížily o 11,7 %. Lze však pozorovat dva různé trendy. Zatímco výdaje na dopravní služby v oblasti letecké, železniční a autobusové dopravy v průběhu roku klesaly (v 1. pololetí o 28,6 %, ve 2. pololetí pak o 38,6 %), poptávka po motorových vozidlech po poklesu o 20,0 % v 1. pololetí následně ve 2. pololetí vzrostla o 9,9 %. Jedním z důvodů zvýšeného zájmu o nákupy automobilů bylo pravděpodobně snížení sazby DPH v tomto segmentu v rámci stimulačního balíčku federální vlády.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.