Zelenině na slovinských tržištích vládne hlávkový salát

V roce 2020 byla hodnota zeleniny prodávané soukromými producenty na trzích s potravinami téměř o 4 % vyšší než v roce 2019.

Nejčastěji nabízenými výpěstky slovinských farmářů byly salátové plodiny, převážně pak hlávkový salát. V roce 2020 byla na farmářském trhu průměrná cena za kilogram salátu z vlastní produkce 2,89 eura, což je méně než v roce 2019. Pokud jde o ostatní druhy zeleniny, prodávaly se na venkovních trzích především cibule, bílé zelí a rajčata. Množství prodaného bílého zelí a rajčat bylo o něco vyšší, u cibule byl zaznamenán meziroční pokles. Průměrná cena za kilogram bílého zelí byla 1,88 eura, cibule 2,27 eura a rajčat 3,03 eura. Hodnota vloni prodaných brambor z vlastní produkce byla ve srovnání s rokem 2019 téměř o 16 % nižší. Na poklesu se podílelo jak menší množství prodaných brambor, tak i nižší průměrná cena za kilogram, která se ale stále držela nad hranicí 1 eura (1,06 eura).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.