Péče o vzhled dává obživu 1,7 milionu Evropanů

V roce 2019 bylo v Evropské unii zaměstnáno 1,7 milionu lidí starších 15 let v kadeřnických a kosmetických službách, což představovalo 0,9 % všech zaměstnaných. Nejvyšší zaměstnanost v těchto oborech byla na Kypru, nejnižší v Lucembursku a Švédsku.

Vykonávání těchto profesí je podmíněno těsným kontaktem s klienty, připomíná Evropský statistický úřad. Kadeřnické a kosmetické salony byly proto v nedávné době ve většině zemí uzavřeny, čímž se jejich zaměstnanci a majitelé zařadili mezi nejvíce ekonomicky postižené oběti pandemie COVID-19.

Většina osob zaměstnaných v těchto oborech byly ženy (86 %). Více než dvě pětiny (42 %) jich bylo ve věku 15–34 let, těsně následovaly osoby ve věku 35–49 let (38 %). Kadeřníci a kosmetičky ve věku 50 let a více představovali 21 % zaměstnaných v tomto odvětví.

Nejvyšší podíl kadeřnických a kosmetických služeb vykazoval z členských států Kypr (2,3 % všech zaměstnaných), následovaný Maltou a Portugalskem (shodně 1,3 %), Irskem, Řeckem, Španělskem a Itálií (shodně 1,2 %).

Naopak nejnižší podíly byly zaznamenány v Lucembursku a Švédsku (shodně 0,5 %). Za nimi se umístily Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Litva, Polsko, Slovensko a Finsko (shodně 0,7 %). V Česku v těchto oborech v loňském roce pracovalo 0,9 % zaměstnaných.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost