Maloobchodní prodej loni meziročně klesl

Horší výsledky nedokázal zvrátit ani nebývalý nárůst prodejů přes internet.

Neočištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) se v roce 2020 reálně meziročně snížily o 0,7 %, přičemž v prvním a třetím čtvrtletí se zvýšily o 1,4 %, resp. o 1,3 %, a ve druhém a čtvrtém čtvrtletí naopak klesly o 3,0 %, resp. o 2,0 %. Na začátku roku 2020 maloobchodní tržby rostly, zejména v únoru, který měl vzhledem k přestupnému roku o jeden kalendářní den více. V únoru se také lidé již snažili předzásobit vzhledem k očekávaným opatřením souvisejícím s první vlnou epidemie. V dalších měsících až do května následoval pokles tržeb. Po rozvolnění opatření se tržby v červnu až září s výjimkou měsíce srpna zvyšovaly. Pokles tržeb v říjnu a v listopadu souvisel s opatřeními druhé, podzimní vlny epidemie. Růst tržeb v prosinci podpořila nakrátko uvolněná omezení prodeje.

Celkově nižší roční tržby maloobchodu ovlivnil zejména pokles tržeb z pohonných hmot, přispělo k nim ale i mírné snížení tržeb za prodej potravin.

Nepotravinářské zboží zpomalilo

U nepotravinářského zboží se výrazně zpomalilo meziroční tempo růstu tržeb. Loni se tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot) reálně meziročně zvýšily o 0,7 %, což byl nejnižší růst v posledních deseti letech. Ke zvýšení tržeb za nepotravinářské zboží nejvíce přispěl prodej zboží přes internet a zásilkovou službu, který vzrostl o 27,6 %. Celoroční tržby internetových obchodů rostly nepřetržitě už od roku 2001, ale loňský meziroční růst, akcelerovaný zavřením kamenných obchodů v době opatření proti šíření koronaviru, byl nejvyšší za posledních sedm let.

V členění podle sortimentu nepotravinářského zboží se v loňském roce nejvíce dařilo prodeji ve specializovaných prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím a s počítačovým a komunikačním zařízením, v nichž tržby reálně meziročně vzrostly o více než 3 %. Rovněž prodejny s výrobky pro domácnost zaznamenaly zvýšení tržeb o 1,5 %. Naopak propad tržeb o více než 30 % pocítili prodejci oděvů a obuvi. O 10 % nižší tržby vykázali prodejci výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a 2 % pokles zaznamenali prodejci kosmetických a toaletních výrobků.

Tržby za prodej pohonných hmot v roce 2020 klesly reálně meziročně o 8,7 %, což je největší propad zaznamenaný od počátku šetření v roce 2001. V běžných cenách utržili prodejci o 17,3 % méně.

Tržby v maloobchodě (%, stále ceny, neočištěno)

Průměr roku 2015 = 100

Tržby za potraviny byly nižší

Tržby za potraviny loni, poprvé od roku 2014, zaznamenaly mírný pokles ve stálých cenách (o 0,1 %), v běžných cenách však vlivem zvyšování cen potravin tržby vzrostly o 4,2 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se reálně meziročně zvýšily o 0,7 %, což bylo nejpomalejší tempo růstu za posledních sedm let. Ve specializovaných prodejnách potravin pokračoval pokles prodeje započatý v roce 2018, za rok 2020 činil 12,2 %.

Za rok 2020 z celkových tržeb maloobchodních řetězců zařazených do nespecializovaných prodejen s převahou potravin s 1 000 a více zaměstnanci tvořily tržby za potraviny 80,4 %, za nepotravinářské zboží 15,8 % a za vlastní výrobky a služby 3,8 %. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které patří do sortimentu potravin, se na celkových tržbách řetězců podílely 9,4 %, resp. 1,6 %.

Tržby v maloobchodě (%, stále ceny, neočištěno)

Průměr roku 2015 = 100

ČR mírně pod průměrem EU 27

Maloobchodní tržby očištěné od kalendářních vlivů v roce 2020 v České republice reálně meziročně klesly o 0,9 %. Tento pokles byl mírně pod průměrem evropské sedmadvacítky, kde tržby klesly o 0,7 %. Pokles tržeb zaznamenalo 15 států EU27, nejvíce se tržby propadly v Bulharsku (o 10,6 %). Ze sousedních států klesly tržby v Rakousku (o 0,6 %) a na Slovensku (o 1,1 %). Naopak nejvíce se dařilo obchodníkům v Německu (růst o 4,1 %) a Irsku (o 4,0 %). Zvýšení tržeb dosáhlo také Polsko (o 2,7 %).

Meziroční index maloobchodních tržeb v EU27 v roce 2020 (%, očištěno o vliv počtu pracovních dní)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby