Výnosy dluhopisů v 1. čtvrtletí rostly

Ve většině zemí Evropské unie od začátku roku narostly výnosy vládních dluhopisů.

Úrokové sazby vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností do velké míry odrážejí aktuální vnímání zdraví jednotlivých ekonomik a jejich budoucí potenciál a rizika ve vztahu k veřejným financím – rostoucí sazby jsou často spojené se zhoršenými vyhlídkami. Od letošního ledna lze v EU pozorovat postupné navyšování sazeb dluhopisů s dlouhodobou splatností. V březnu průměrný výnos v EU dosahoval 0,31 %. To je meziročně o 0,15 p. b. méně, ale zároveň o 0,25 p. b. více než v prosinci 2020. S výjimkou Chorvatska a Bulharska přitom úrokové sazby od začátku letošního roku vzrostly v celé unii.

Nejvyšší byly v březnu výnosy dluhopisů Rumunska (2,96 %), Maďarska (2,68 %) a  Česka (1,87 %). Naopak v deseti zemích byly úrokové sazby záporné – nejnižší byly v Lucembursku (–0,40 %), Německu (–0,36 %) a v Nizozemsku (–0,33 %). Pod průměrem celé unie, který činil 0,31 %, byly výnosy v zemích eurozóny (0,03 %).

Výnosy pod dlouhodobým průměrem

Mezi prosincem 2020 a letošním březnem ve většině zemí EU vzrostly výnosy na vládních dluhopisech s  dlouhodobou splatností alespoň o 0,20 p. b. Nejvíce vzrostly výnosy v Česku (+0,61 p. b.), dále v Maďarsku (+0,53 p. b.) a na Slovensku (+0,47 p. b.). Pokles se odehrál jen v Chorvatsku (–0,12 p. b.) a Bulharsku (–0,05 p. b.).

Ve srovnání s březnem 2020 ve  většině zemí EU výnosy dluhopisů klesly. Mezi výjimky ale patřilo i Česko. Tuzemské domácí dluhopisy s dlouhodobou splatností měly úrok meziročně vyšší o 0,59 p. b. O 0,57 p. b. meziročně vzrostly výnosy vládních dluhopisů ve Švédsku a o 0,38 p. b. také v Dánsku. Naopak v Rumunsku úroky na  dluhopisech klesly meziročně o 1,60 p. b., v Řecku o 1,06 p. b. a na Kypru o  0,87  p.  b. I  když mluvíme o  aktuálním růstu, výnosy vládních dluhopisů jsou společně s jinými úrokovými sazbami v mnoha zemích hluboko pod úrovní, kterou měly před pěti či deseti lety. V roce 2015 průměrný výnos dlouhodobých dluhopisů v EU dosahoval 1,38 %, v roce 2010 to bylo 3,89 % a v roce 2005 – ještě před dluhovou krizí – to bylo 3,63 %.

Výnosy vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností (březen 2021, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.