Spolupráce v oblasti odpadů

ČSÚ a Ministerstvo životního prostředí budou zkvalitňovat statistiku odpadů.

Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček a ministr životního prostředí Richard Brabec podepsali memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti odpadové statistiky. Na základě uzavřené dohody vznikne stálá pracovní skupina pro statistiku odpadů. Obě strany se v memorandu zavázaly zejména vyvinout maximální úsilí k odstranění rozdílů z reportingu dat o komunálním odpadu.

„Smyslem je vyjasnit a pokud možno odstranit zbývající rozdíly ve vykazovaných datech. Zároveň je naším společným cílem efektivně využívat jak administrativní, tak statistické zdroje dat tak, aby zátěž respondentů byla co nejmenší. Dosavadní spolupráce se v tomto směru velmi osvědčila, a máme tedy zájem ji dále prohloubit,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Uzavřené memorandum navazuje na existující ujednání mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem vlády České republiky o vykazování produkce komunálního odpadu z 20. ledna 2016.