Chudé země vyvážejí hlavně oblečení a suroviny

V roce 2020 dovezlo Nizozemsko ze 46 nejméně rozvinutých zemí světa zboží v hodnotě 2,9 mld. eur. To je o 4 % méně než v roce 2019.

Tato částka zahrnovala zboží z Asie v hodnotě 1,9 mld. eur a z Afriky za 1,0 mld. eur. Z Asie putovalo převážně oblečení, zatímco z afrických zemí suroviny. V loňském roce činil podíl nejméně rozvinutých zemí na celkovém dovozu zboží do Nizozemska 0,7 %. To je zhruba ekvivalent dovozu z Rakouska, kterému v pořadí dovozních partnerů patří 30. místo.

Oblečení z nejméně rozvinutých zemí dovezené v roce 2020 do Nizozemska mělo hodnotu 1,453 mld. eur. Na této částce se téměř třemi čtvrtinami podílel Bangladéš, zbývající část dovozu oděvů měla původ převážně v Kambodži a Myanmaru.

Bangladéš s dovozní hodnotou 1,281 mld. eur (z toho oděvy byly v ceně 1,075 mld. eur) byl ze všech zemí s nízkými příjmy v roce 2020 zdaleka největším dodavatelem zboží do Nizozemska. Proti roku 2015 narostl dovoz z této země o 47 %, v porovnání s rokem 2019 však poklesl o 154 mil. eur (11 %), což lze vysvětlit snížením poptávky po novém oblečení v době celosvětového rozšíření nemoci covid-19.

Nizozemský dovoz z Kambodži se za posledních pět let více než zdvojnásobil, v loňském roce však vykázal meziroční pokles o 13 %. Kambodža dodává na nizozemský trh především oblečení, obuv a tašky.

Dovoz obuvi, téměř výhradně z Bangladéše a Kambodže, měl v loňském roce prakticky stejnou hodnotu jako v předchozím roce, tj. 180 mil. eur. Surová ropa se z méně rozvinutých zemí dovážela převážně z Angoly, hliník pak z Mosambiku. A ač patří Nizozemsko mezi světově významné pěstitele a vývozce řezaných květin, také tento sortiment zboží dováží – téměř tři čtvrtiny dovozu této komodity pocházejí z Etiopie.

OSN sestavuje seznam nejméně rozvinutých zemí (LDC), který je každé tři roky aktualizován. Kritérii jsou hrubý domácí produkt, ekonomická zranitelnost a několik ukazatelů v oblasti vzdělávání a zdraví. Podle poslední aktualizace žije 13,6 % světové populace v některé ze 46 zemí, které patří do kategorie LDC. Většina se jich nachází v Africe (33 zemí, 700 mil. obyvatel) a Asii (9 zemí, 340 mil. obyvatel); dalších 15 mil. lidí žije v zemích s nízkými příjmy v Oceánii a Americe.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.