Naděje dožití se v EU snížila

V posledních desetiletích si obyvatelé EU zvykli na rostoucí trend naděje dožití při narození. Pandemie nemoci covid-19 však tento trend zvrátila.

Údaje Eurostatu ukazují, že naděje dožití se od šedesátých let minulého století zvyšovala v každé dekádě v průměru o více než dva roky. Poslední dostupné údaje za rok 2020 však naznačují, že průměrná délka života v několika členských státech EU v poslední době stagnovala, nebo dokonce klesala. Kvůli chybějícímu údaji z Irska Eurostat nezveřejnil unijní průměr za loňský rok. Ten však bude téměř jistě nižší než v roce 2019, kdy naděje dožití činila 81,3 roku.

V roce 2019 byl údaj bez rozlišení pohlaví nejvyšší ve Španělsku, kde dosahoval 84 let. Letos je Španělsko druhé společně s Itálií a Švédskem. V těchto třech zemích ukazatel dosáhl 82 let a pěti měsíců. Nejvyšší naději dožití dle úmrtnosti z roku 2020 vykazovala Malta s 82 lety a osmi měsíci. Nejnižší Bulharsko se 73 lety a osmi měsíci a Rumunsko se 74 lety a třemi měsíci. V Česku se střední délka života meziročně snížila o jeden rok na 78 let a čtyři měsíce.

Největší pokles byl zaznamenán ve Španělsku (–1,6 roku) a Bulharsku (–1,5 roku), následovaly Litva, Polsko a Rumunsko (všechny –1,4 roku). Stagnaci očekávané délky života při narození evidují statistici v případě Lotyšska a Kypru. K mírnému nárůstu (+0,1 roku) došlo v Dánsku, Finsku a mimo EU v Norsku (+0,3 roku).

Muži byli ve většině členských států EU poklesem naděje dožití při narození zasaženi o něco více než ženy, přičemž největší pokles očekávané délky života při narození byl zaznamenán v Bulharsku (–1,7 roku), Lotyšsku a Polsku (shodně –1,5 roku), jakož i ve Španělsku a Rumunsku (–1,4 roku). V případě žen, vyloučíme-li málo početnou populaci Lichtenštejnska, kde i malá změna v počtu zemřelých může mít velký vliv na očekávanou délku života při narození, zaznamenaly největší meziroční pokles Španělsko (–1,6 roku), Bulharsko (–1,3 roku) a Belgie (–1,2 roku).

Pro muže v Česku statistici z Eurostatu spočítali snížení očekávané délky života při narození o 1,1 roku na 75,3 roku, české ženy narozené v roce 2020 by měly mít před sebou průměrně 81,3 roku, což představovalo meziroční pokles o 0,9 roku.

Letos Eurostat uvedl, že během trvání epidemie od loňského března do prosince zemřelo o 580 tisíc lidí více, než činil průměr z předchozích let.

Očekávaná nebo také střední délka života či naděje dožití při narození je průměrný počet roků, které by novorozené dítě prožilo, kdyby bylo vystaveno současným úmrtnostním podmínkám (mírám úmrtnosti pozorovaným pro současné období) po zbytek svého života. To znamená, že výše odhadované hodnoty pro očekávanou délku života v roce 2020 by platily, pokud by podmínky úmrtnosti pozorované v roce 2020, včetně pandemie covidu-19, trvaly po všechny následující roky až do úplného zániku generace narozené v roce 2020.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.