Zahraniční obchod se zbožím – duben 2021

Na meziročních výsledcích se v dubnu značně podepisoval loňský extrémní propad. Vývoz zboží tak byl oproti dubnu 2020 vyšší o 78,3 % a dosáhl 348,2 mld. Kč. Dovoz byl vyšší o 49,8 % a činil 328,8 mld. Kč. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím dosáhl 19,3 mld. Kč, což bylo meziročně o 43,6 mld. více.

Loňská paralýza vývozu nejvíce ublížila exportérům motorových vozidel a přidružených oborů. Hodnota exportu motorových vozidel tak v dubnu byla oproti loňsku více než pětinásobná a nárůst o desítky procent vykázaly i další důležité artikly. Lepší srovnání nabízí duben 2019 – oproti tomu byl letošní vývoz celkově vyšší o 10,6 %. Export motorových vozidel ve srovnání s dubnem 2019 narostl o 11,3 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 18,9 %, elektrických zařízení o 11,7 %. Jen mírný byl naopak přírůstek vývozu strojů a zařízení (3,0 %), kde není oživení tak silné jako u jiných oborů.

Také na straně dovozu se více než ztrojnásobila hodnota importu motorových vozidel a nárůsty o desítky procent byly zaznamenány u dalších významných artiklů. Kombinace nárůstu ceny i obnovené poptávky vedla ke zdvojnásobení hodnoty dovozu ropy a zemního plynu.

Bilance zahraničního obchodu se z loňského deficitu dostala do silného přebytku, který úroveň dubna 2019 překonal o 3,5 mld. korun. Meziroční zlepšení bilance o více než 40 mld. korun v dubnu podpořil zejména obchod s motorovými vozidly (+44,4 mld. korun), počítači, elektronickými a optickými přístroji (+4,8 mld.) a textiliemi (+3,0 mld.). Naopak se zhoršovala bilance obchodu se základními kovy (-5,6 mld. korun), ropou a zemním plynem (-4,8 mld.) a chemickými látkami a přípravky (-4,2 mld.). Struktura dubnové bilance také znamenala výrazné zlepšení existujícího přebytku obchodu s EU (+42,3 mld. korun). Mírně se zlepšil deficit se zeměmi mimo EU (+2,1 mld. korun).

V kumulaci za leden až duben přebytek zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 70,2 mld. korun a dosáhl 83,1 mld. (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až duben 2019 činil 64,1 mld.). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 22,9 % a dovozu o 16,6 %.