Nezletilí azylanti v EU

V roce 2020 bylo v členských státech EU 13,6 tis. žadatelů o azyl považováno za nezletilé bez doprovodu. Představovali tak 10 % všech žadatelů o azyl mladších 18 let.

Většinou se jednalo o muže (88 %), dvě třetiny byly ve věku 16 až 17 let, zatímco osoby ve věku 14 až 15 let představovaly 22 % a osoby ve věku do 14 let 11 %. I nadále tak po vrcholu v roce 2015, kdy v zemích EU žádalo o azyl 92 tis. nezletilých bez doprovodu, pokračuje sestupný trend. Nejvíce žádostí o azyl od mladých osob bez rodičovského doprovodu zaregistrovalo vloni Řecko. Zde hledalo ochranu 2,8 tis. těchto lidí, tedy pětina z celkového počtu. Dále následovaly Německo (2,2 tis. žádostí, tj. 16 %), Rakousko (1,4 tis. žádostí, tj. 10 %), Belgie (1,2 tis. žádostí, tj. 9 %), Nizozemsko a Rumunsko (po 1,0 tis. žádostí, tj. 7 %). Dvě třetiny osob z této skupiny žadatelů v loňském roce pocházely z Afghánistánu, Sýrie a Pákistánu.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.