Virus měnil životy

Australský statistický úřad se podíval na to, jak Australané reagovali na nemoc covid-19.

Jakmile překonali počáteční strach z hrozícího nedostatku vybraného typu zboží (zejména se jednalo o toaletní potřeby), který se projevoval panickými nákupy tohoto sortimentu, využila třetina obyvatel nutnost být doma k zahájení nového cvičebního režimu. Cvičit začali i ti, kteří předtím pohybu nijak výrazně neholdovali. Snažili se tím mj. kompenzovat fakt, že čas strávený před obrazovkami, ať již kvůli práci, či jako způsob trávení volného času, vzrostl o 44 %.

Více než devět z deseti Australanů významně omezilo své sociální kontakty a i nyní téměř polovina z těch, kteří mají zaměstnání, pokračuje v práci z domova. Pro některé to ale byla příliš velká změna, a tak téměř čtvrtina obyvatel trpěla pocitem osamělosti, třetině domácností se v meziročním srovnání (duben 2021 a duben 2020) zhoršila finanční situace.

Do roku 2021 vstupovala většina Australanů s určitou nadějí, že se epidemii podaří zvládnout, tři ze čtyř Australanů jsou rozhodnuti nechat se očkovat. I když většina doufá, že se život vrátí do normálu, třetina obyvatel chce i nadále trávit více času s rodinou a čtvrtina plánuje pokračovat v pomalejším tempu života.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.