Odkud a kam se prodávají léky

Navzdory obecnému poklesu obchodu v roce 2020 vývoz a dovoz léčivých a farmaceutických výrobků ve většině členských států EU vzrostl.

Hlavním cílem unijního vývozu léčivých a farmaceutických výrobků do zemí mimo EU byly v roce 2020 Spojené státy, které představovaly 34 % vývozu těchto výrobků z EU, následované Švýcarskem (12 %), Spojeným královstvím (8 %) a Čínou (6 %). Dovoz léčivých a farmaceutických výrobků do EU pocházel hlavně ze Švýcarska, které mělo 35% podíl, a ze Spojených států (28 %) následovaných Spojeným královstvím (12 %).

Slovinsko vykázalo největší nárůst dovozu léčivých přípravků (+31 %) a druhé největší zvýšení vývozu (+42 %). Největší meziroční změnu na straně vývozu zaznamenalo Řecko (+48 %).

Více zde.