Spotřebitelská inflace – květen 2021

Spotřebitelské ceny se oproti loňskému květnu zvýšily o 2,9 %. Přírůstek tak mírně oslabil. Oproti letošnímu dubnu spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 %.

Květnový meziměsíční přírůstek spotřebitelských cen podpořily zejména ceny dopravy (0,7 %), kde se dál zvyšovaly ceny pohonných hmot i dopravních prostředků. Posilovaly také ceny ostatního zboží a služeb (0,6 %), zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči, jejichž nárůst souvisí s postupným rozvolňováním ve službách. Naopak klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů (-0,6 %).

Za mírným zpomalením meziročního růstu stojí zmírnění přírůstku cen alkoholických nápojů a tabáku (9,8 %, v dubnu 13,0 %). Alkohol a tabák ale zůstával jednou z hlavních hybných sil růstu spotřebitelských cen. Dále se prohloubil pokles cen potravin a nealkoholických nápojů (-2,3 %), zejména vepřového masa a vajec. Meziroční růst spotřebitelských cen nadále nejvíce podporuje silný nárůst cen dopravy (9,6 %), kde posiloval růst cen pohonných hmot (22,0 %) i automobilů (6,9 %).  Posílil meziroční růst cen bydlení a energií (1,3 %), hlavně pod vlivem cen nájemného. Výrazněji k růstu spotřebitelských cen přispěly i rekreace a kultura (2,2 %), stravování a ubytování (2,6 %) a ostatní zboží a služby (3,1 %). Opět posílil růst cen odívání a obuvi (2,9 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému květnu o 2,7 % a ceny služeb o 3,1 %.

Trendy

V Evropě růst spotřebitelských cen od počátku roku pod vlivem cen ropy posiluje. V Eurozóně květnový meziroční přírůstek cen činil 2,0 % a řada zemí EU tuto úroveň překročila. Česko je tedy s mírným květnovým oslabením spíše výjimkou. V Rakousku v květnu spotřebitelské ceny vzrostly o 3,0 %, v Německu přírůstek posílil na 2,4 % a na Slovensku na 2,1 %.

Aktuálně začíná být vidět očekávané slábnutí meziročního růstu cen alkoholických nápojů a tabáku, jejich příspěvek ale nahrazují ceny dopravy. Výrazně do cenového růstu opět začaly promlouvat znovuotevřené služby (po loňské stagnaci je prostor k růstu cen ubytování, odložená aktualizace ceníků pravděpodobně stojí za růstem cen služeb osobní péče).