Ve zdraví si nejsme rovni

Zjistit více o reprodukčním zdraví v méně rozvinutých zemích umožňuje interaktivní publikace WHO.

Světová zdravotnická organizace vydala zprávu, v níž mapuje přetrvávající nerovnosti u většiny ukazatelů reprodukčního zdraví, zdraví matek, novorozenců a dětí v méně rozvinutých oblastech. Přestože některé zjištěné skutečnosti ukazují slibný vývoj v určitých oblastech, v zemích s nízkými a středními příjmy je situace spíše neuspokojivá.

Interaktivní vizuály jsou založené na datech z databáze Health Equity Monitor. Podrobné informace o zdrojích dat, výpočtech a interpretaci najdete v technických poznámkách, v souhrnu indikátorů nebo v podpůrných tlačítkách obsažených přímo v mapách a grafech.

Více zde.