Neděli v zaměstnání pravidelně tráví každý desátý Čech

Práce v neděli se pravidelně nebo občas týká více než čtvrtiny všech zaměstnaných Čechů, což je zhruba 1,3 milionu lidí. Za 15 let tento podíl poklesl, až do roku 2006 přesahoval 30 procent.

V roce 2019 v neděli obvykle nebo občas pracovalo 25,6 procenta zaměstnaných Čechů. Neděli v práci přitom pravidelně trávil zhruba každý desátý zaměstnanec, dalších 14 procent chodilo do práce v neděli občas. Podíl pracujících v neděli souvisí se zaměřením ekonomiky daného regionu. Zvláště orientace na průmyslovou výrobu ovlivňuje podíl pracujících v posledním dni týdne. Na Slovensku se podíl zaměstnanců, kteří docházeli do zaměstnání v neděli, pohyboval kolem 31 procent.

Podle údajů Českého statistického úřadu zaměstnával maloobchod v závěru roku 2019 v průměru 353 000 lidí, pracovní neděle se týkala většiny z nich. Pokud vycházíme z dat Eurostatu, v neděli pracovalo pravidelně nebo občas odhadem více než milion zaměstnaných Češek a Čechů z dalších odvětví ekonomiky mimo maloobchod. Šlo především o zaměstnance průmyslových odvětví, restaurací, ubytovacích zařízení, dopravy nebo zemědělství a kultury. V neposlední řadě šlo ale i o pracovníky ve zdravotnictví nebo u záchranných složek, tedy hasiče nebo policisty.

V roce 2019 představoval podíl pracujících v neděli v celé Evropské unii 23,8 procenta. Česko se tak řadí mezi státy s nadprůměrným podílem pracujících v neděli. Nejvyšší podíl měli v Nizozemsku (37,3 procenta), následují Malta a Dánsko s pětatřicetiprocentním podílem. Naopak nejnižší podíl nedělních pracovníků měli v Německu (19,3 procenta).

Shrnutí toho, jak se v roce 2019 vyvíjel trh práce v Česku, najdete v časopisu Statistika&My v článku nazvaném Mzdy v loňském roce mírně zpomalovaly, trh práce se stále udržoval vysoko.

Více zde a zde.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost