Vyjádření názoru na posmrtné darování orgánů je v Nizozemsku povinné

Na začátku roku 2020 bylo do registru dárců orgánů zařazeno 49 % nizozemské populace ve věku 18 let a více. To je celkem 6,9 milionu osob, tedy o 556 tisíc více než počátkem roku 2019. Nárůst počtu lidí, kteří dali obecný nebo zvláštní souhlas s dárcovstvím orgánů, byl vyšší než v předchozích letech. Počet osob výslovně odmítajících souhlas s dárcovstvím však také meziročně vzrostl, a to z 1,9 milionu na 2,3 milionu.

Od 1. července 2020 vstoupil v platnost nový zákon o dárcovství orgánů. Ten stanovil, že všichni obyvatelé Nizozemska starší 18 let budou zahrnuti do registru dárců se záznamem „bez námitek proti dárcovství orgánů“, pokud si nezaregistrovali jinou preferenci. Na začátku roku 2020 51 % Holanďanů ve věku 18 let a více ještě neuvedlo své rozhodnutí do registru dárců.

V roce 2020 uvedlo 55 % registrovaných osob, že si přejí být dárci, 34 % s posmrtným dárcovstvím vlastních orgánů nesouhlasí a zbývajících 11 % ponechalo rozhodnutí pozůstalým příbuzným nebo určené osobě. Každý může své rozhodnutí kdykoli změnit. Na začátku loňského roku 38 tisíc osob změnilo své vyjádření ze souhlasu na nesouhlas, zatímco 20 tisíc osob, které původně nesouhlasily, nyní s dárcovstvím souhlasí. Většina z těch, kteří změnili své preference, byla stará 50 až 69 let. Častěji s dárcovstvím souhlasí ženy.

Smrti se nevyhne nikdo z nás. Kolik osob v Česku zemřelo v uplynulých letech například na kousnutí krokodýlem, se dozvíte v publikaci Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2009 až 2018, kterou najdete na webu ČSÚ.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost