Během pandemie rostl zájem o rotopedy a běžecké pásy

V roce 2019 alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse sportovala třetina českého obyvatelstva staršího 15 let.

Vládní opatření zamezující šíření nákazy covid-19 na jedné straně negativně ovlivnila možnosti venkovních sportovních aktivit, na druhé straně zřejmě přiměla sportovce k nákupu zařízení pro domácí cvičení (rotopedy, běžecké pásy, trenažéry). To vyplývá z dat zveřejněných Eurostatem na konci roku 2020. Dovoz sportovního zařízení do EU ze zemí mimo unii vzrostl poté, co proběhla první vlna pandemie a některá vnitřní a venkovní veřejná sportoviště byla v důsledku vládních opatření v mnoha státech dočasně zavřená. Lidé tak zřejmě začali vykonávat fyzické aktivity více ve svých domácnostech.

V červnu 2020 stoupl dovoz zařízení pro tělesné cvičení s mechanismem pro nastavení odporu o více než 76 % v porovnání s předchozím rokem. Nárůst pokračoval i v následujících měsících. V Česku došlo k nárůstu objemu dovozu sportovního zařízení v porovnání s předchozím rokem již v březnu roku 2020, a to přibližně o polovinu. Nárůst objemu dovozu sportovního zařízení pokračoval v porovnání s předchozím rokem i v dalších měsících s výjimkou května, kdy nastal mírný pokles.

Dovoz zařízení pro tělesné cvičení s mechanismem pro nastavení odporu

Zdroj: Databáze pohybu zboží přes hranice ČSÚ, databáze Eurostatu
Sportovala třetina populace

V roce 2019 alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse sportovala třetina českého obyvatelstva staršího 15 let. Sportovně nejaktivnější byli mladí lidé ve věku 15–24 let, mezi nimiž se sportu pravidelně věnovalo 63 % osob. Před dosažením 45 let se sportu věnovala necelá polovina populace a s přibývajícím věkem zapojení do sportovních aktivit dále klesalo. Nejméně aktivní byli starší lidé ve věku nad 65 let. Ve věkové kategorii 65–74 let sportovalo 17 % a v kategorii starších 75 let již jen 6 % populace. Šetření sledující pohybové aktivity v populaci je realizováno jednou za pět let, proto nejsou bohužel dostupná data o změnách sportovních návyků během koronavirové krize.

Čas strávený sportem dosahoval u těch, kteří sportovali, v průměru 3 hodin a 13 minut za týden. Přitom 55 % lidí, kteří alespoň jednou týdně sportovali, strávilo aktivním pohybem maximálně 2 hodiny týdně. Průměrný čas strávený sportováním zvyšovali ti, kteří se sportu věnovali mnoho hodin týdně. Medián, tedy prostřední hodnota celkového času stráveného sportem, se v roce 2019 pohyboval okolo 2 hodin. Ženy přitom sportovaly o něco méně často než muži. Dvě třetiny žen, které se věnovaly sportu, provozovaly sportovní aktivity jednou nebo dvakrát týdně. U sportujících mužů byl pak vyšší podíl těch, kteří se sportu věnovali více dní v týdnu, přičemž 45 % mužů sportovalo třikrát týdně a častěji.

Počet hodin strávených sportem v běžném týdnu (ČR, 2019, %)

Zdroj: Evropské výběrové šetření o zdraví, ÚZIS ČR
Muži preferují fotbal, ženy volejbal

Z hlediska velikosti členské základny sportovních svazů je v  České republice jednoznačně nejpopulárnějším sportem fotbal. Členská základna tohoto sportu měla v roce 2019 přibližně 337 tisíc členů, z nichž drtivá většina byli muži (319,8 tisíce). Druhým nejčastějším sportem byla v roce 2019 atletika s členskou základnou okolo 79,3 tisíce členů, přičemž více než polovinu členů opět tvořili muži (41,2 tisíce). Ženy naopak dominovaly volejbalu, který se umístil v žebříčku sportů s nejpočetnější členskou základnou na 7. místě. Z celkových 44,5 tisíce členů bylo 27,5 tisíce žen a 17 tisíc mužů.

Pasivně se sportu v roce 2020 věnovala více než polovina populace, alespoň jednou měsíčně sledovalo sport (na sportovních událostech či prostřednictvím TV a jiných zařízení) 55 % osob. Třetina populace (34 %) sledovala sport příležitostně a desetina obyvatel (11 %) nesleduje sport vůbec. Mezi muži se našlo více těch, kteří sledovali sport každý den (12 %) a mezi ženami naopak více těch, které sledovaly sport jen příležitostně (43 %). Tyto údaje vyplývají z nejnovějšího výzkumu Národní sportovní agentury prováděného společností European National Panels na panelu 5 tisíc respondentů.

Podíl mužů a žen na celkovém počtu členů sportovních svazů (ČR, 2019, %)

Podrobnější informace naleznete v aktuální publikaci Statistika sportu: základní ukazatele – 2019.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost