Sečteno a podtrženo

V úterý 11. května skončila terénní část nejrozsáhlejšího statistického projektu desetiletí. Její uskutečnění si vyžádalo mimořádné nasazení lidí i technologií.

Oproti předchozím sčítáním byl letos kladen zvýšený důraz na možnost sečíst se online, což se ukázalo jako značná výhoda v období pandemie covidu-19, s níž se po většinu času přípravy projektu samo-zřejmě vůbec nepočítalo. Podle průzkumu agentury Kantar z letošního ledna uvažovalo o online formě sečtení 71 % lidí, ale nakonec elektronické formuláře vyplnilo a odeslalo více než 85 % obyvatel. Přispěla k tomu nejen zdravotní bezpečnost, ale také jednoduchost a rychlost vyplnění elektronického formuláře. Průměrně lidé strávili vyplňováním formuláře za domácnost 20 minut a 34 vteřin a oproti papírovému formuláři ušetřili cca 9 minut. Navíc nemuseli čekat na sčítacího komisaře nebo odnášet formulář do poštovní schránky.

Oproti původnímu plánu, podle kterého mělo být online sčítání umožněno pouze po dobu prvních 14 dní, zůstala tato možnost otevřena i po celou dobu terénní fáze sčítání. Systém tak pracoval nepřetržitě 46 dní a kromě výpadku krátce po startu ostrého provozu fungoval spolehlivě až do konce sčítání. Celkové skóre tedy vychází na 1 096 hodin bez po-ruchy ku 8 hodinám výpadku. Online sčítání se stalo unikátním IT projektem, do něhož se zapojilo dosud nejvíce obyvatel ČR.

Celkem bylo letos k 31. květnu odevzdáno 4 217 261 elektronických sčítacích formulářů a 811 721 listinných. V počtu listinných formulářů může po jejich převedení do digitální podoby ještě dojít k drobnému upřesnění.

Webové stránky projektu scitani.cz navštívilo 5 275 199 uživatelů. Pro přihlášení do elektronického formuláře využilo 64 % uživatelů počítač a 36 %mobilní telefon nebo tablet. Online sčítací formuláře byly připraveny v 7 jazykových mutacích, takže se bez problémů mohli sečíst i cizinci a příslušníci národnostních menšin.

ČSÚ také zorganizoval 5 webinářů pro osoby se sluchovým postižením, aby poskytl dostatečnou asistenci těm, kteří např. nemohli zavolat na informační linku. Webový formulář byl rovněž přizpůsoben pro vyplňování slabozrakými a nevidomými uživateli.

Na dotazy odpovídali lidé i automat

Projekt letošního sčítání se intenzivně připravoval již od roku 2014 a cílem bylo maximálně usnadnit situaci všem sčítaným. Už od počátku proto panovala snaha využít co nejvíce dat, která jsou uložena v různých registrech a databázích, a od lidí zjišťovat pouze ty informace, které jiným způsobem v potřebné kvalitě získat nelze. Pro letošní sčítání se podařilo zpracovat údaje z devíti veřejných registrů, a počet otázek se tak proti roku 2011 snížil zhruba na polovinu. Úplně pak byl vypuštěn formulář pro zjišťování informací o domech.

Listinné sčítací formuláře do domácností roznášelo 10 000 sčítacích komisařů České pošty a také je bylo možné vyzvednout i odevzdat na některém z 809 kontaktních míst zřízených na pobočkách České pošty po celé republice nebo na 13 kontaktních místech ČSÚ. Celkem bylo vydáno 1 365 714 listinných formulářů.

Velký důraz byl kladen na kontaktní centrum, kam mohli lidé volat nebo zasílat své dotazy ke sčítání e-mailem. Centrum během deseti týdnů vyřídilo 266 245 telefonních hovorů, z nichž 53 % odbavil automat bez nutnosti asistence „lidského“ operátora. Přípravné práce na inteligentním a dynamickém odpovědním systému pro sčítání trvaly více než dva měsíce. Pro hlasový automat byla použita kombinace textů čtených profesionálním spíkrem a syntézy hlasu tak, že nebylo možné rozeznat, že u telefonu nesedí člověk. Operátoři kontaktního centra také zodpověděli 22 686 e-mailových dotazů. Komunikace s tazateli byla pro operátory někdy náročná, ale pro úspěšný výsledek sčítání zároveň velmi důležitá.

Spokojenost s týmem kontaktního centra, který tvořilo 182 operátorů, 4 vedoucí projektu, 8 vedou-cích týmu, 10 trenérů a 5 interních auditorů kvality, dosáhla 92 %. Vysoko tak překročila původně nastavenou hranici 80 %. Operátoři odpovídali na nejrůznější otázky – od povinnosti sečíst se přes konkrétní dotazy k jednotlivým kolonkám sčítacího formuláře až k mnohaminutovým telefonátům s osamělými či s životem nespokojenými lidmi.

Dalších 264 845 dotazů zodpověděl chatbot – unikátní řešení, které pro potřeby cenzu využil ČSÚ mezi prvními na světě. Komunikovat s ním mohli lidé na webu scitani.cz, ale i přímo v elektronickém formuláři nebo v mobilní aplikaci.

Výsledky v atraktivní formě

Největší statistický projekt v zemi, jehož cílem je získání přesných a aktuálních dat sloužících k efektivnějšímu plánování veřejného života včetně dopravy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému, nyní vstoupil do fáze zpracovávání získaných dat. Ke zveřejnění prvních výsledků dojde na přelomu tohoto a příštího roku. Velká část dat bude ve formě atraktivní a uživatelsky komfortní infografiky, v níž zájemci budou moci porovnávat údaje podle individuálně zvolených kritérií. Všechny zveřejněné výsledky sčítání budou přístupné zdarma.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů