Sčítání bylo hodnoceno pozitivně

Velká většina respondentů hodnotila průběh sčítání pozitivně a vyplnění sčítacích formulářů jí nečinilo zásadní problémy.

Přesně po měsíci od začátku sčítání (tedy ještě v jeho průběhu) provedla agentura Median průzkum, ve kterém zjišťovala, jak jsou lidé s dosavadním průběhem sčítání, a zejména s jeho online fází spokojeni. Průzkum probíhal formou telefonického rozhovoru a zúčastnilo se ho 804 respondentů ve věku 18 a více let.

O sčítání věděli téměř všichni

Povědomí o tom, že sčítání lidu, domů a bytů probíhá, mělo 99 % dotázaných, o něco nižší úroveň informovanosti (94 %) byla zaznamenána v nejmladší věkové skupině 18–24 let.

Téměř tři čtvrtiny respondentů měly v době dotazování již vyplněný a odeslaný formulář, nejvyšší podíl těch, kteří ještě sčítací formuláře nevyplnili, byl mezi respondenty se základním vzděláním (40 %) a těmi, kteří nevyužívají internet (36 %). Pokud respondenti v době dotazování neměli vyplněný sčítací formulář, nejčastěji odpověděli, že jej nevyplnili, protože je ještě dostatek času (37 %). Takto odpovídali zejména vysokoškoláci (64 %) a denní uživatelé internetu (48 %). Druhým nejčastějším důvodem byla preference papírového formuláře, kterou vyjadřovali zejména lidé nad 55 let (39 %) a méně častí uživatelé internetu (40 %) společně s těmi, kteří internet nevyužívají vůbec (39 %). Papírovým formulářům dávali přednost také invalidní či starobní důchodci (40 %).

Kvůli čekání na pomoc od blízkých odkládali vyplnění formuláře na pozdější dobu nejvíce respondenti ve věkové skupině nad 55 let, lidé z obcí do 999 obyvatel a ti, kdo internet využívají málo nebo vůbec. Mezi nimi byla rovněž velká část starobních a invalidních důchodců.

Důvody nevyplnění sčítacího formuláře (%, 4. 5. 2021)

Zdroj: Median
Potíže jen minimální

Vyplnění formuláře bylo snadné pro více než tři čtvrtiny respondentů. Na složitost poukázala 3 % dotázaných, zásadní komplikace s vyplněním mělo ale pouze 0,4 % respondentů. Nejsnazší bylo vyplnění pro věkovou skupinu 18–34 let, vysokoškolsky vzdělané respondenty, denní uživatele internetu a obyvatele Prahy.

V případě potíží s vyplněním šlo ze 63 % o nesrozumitelnost či náročnost položených otázek. Druhé nejčastější potíže byly technického rázu. Necelá desetina respondentů si s vyplněním nechávala pomoci, a náročnost vyplnění tedy nehodnotila.

Dosavadní průběh sčítání hodnotilo 70 % respondentů napříč všemi sledovanými skupinami pozitivně. Téměř pětina však uvedla, že nedokážou průběh posoudit. Dobré hodnocení udělovaly příznačně častěji ženy (74 %) oproti mužům (67 %). O něco lépe než ostatní skupiny hodnotili sčítání také denní uživatelé internetu a obyvatelé Prahy.

Náročnost vyplnění sčítacího formuláře (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů