Nezaměstnanost v EU opatrně klesá

Nezaměstnanost v celé EU se letos v březnu držela nad úrovní března 2020.

Od začátku platnosti opatření proti šíření nemoci covid-19, která evropské země zaváděly od jara 2020, se veřejnou diskuzí nesly obavy o ekonomickou prosperitu. Především domácnosti se pochopitelně výrazně obávaly zvýšení nezaměstnanosti.

Různé programy, které měly situaci stabilizovat, tak mířily mimo jiné na udržení pracovních míst, která by jinak zaměstnavatelé v souvislosti s uzavřenými provozovnami rušili. Výsledný nárůst nezaměstnanosti v EU pak byl skutečně jen mírný. Od března do září 2020 vzrostla míra nezaměstnanosti ze 6,4 % na 7,8 % a v dalších měsících postupně klesala až k 7,3 %, což je aktuální hodnota z března 2021.

Výkyvy nezaměstnanosti v EU byly mírné

Poměrně mírný výkyv vzhledem k okolnostem je patrný především ve  srovnání s  vývojem nezaměstnanosti ve Spojených státech, kde jsou vládní zásahy do  fungování trhů mnohem zdrženlivější. V USA totiž nezaměstnanost již v dubnu 2020 meziměsíčně vyskočila o více než 10 p. b. na 14,8 % a podle aktuálních údajů byla v březnu na 6,0 %. V rámci EU mezi země, kde během 2. a 3. čtvrtletí 2020 výrazněji narostla nezaměstnanost, patřily Estonsko, Švédsko a Itálie. U všech ale nárůst nedosáhl intenzity fluktuací amerického trhu práce.

V  letošním březnu byla ve všech zemích EU nezaměstnanost oproti březnu 2020 vyšší. V Polsku a Lucembursku byl rozdíl nepatrný (+0,1 p. b.), naopak významný nárůst nadále pociťují Švédsko (+2,9 p. b.) a Itálie (+2,6 p. b.). Mezi země s  nadprůměrným nárůstem míry nezaměstnanosti lze zařadit i Česko (+1,3 p. b.), přesto naše nezaměstnanost zůstává jednou z nejnižších v EU (3,2 % v březnu 2021).

Nejvyšší míra nezaměstnanosti v březnu trápila Španělsko (15,3 %), Itálii (10,1 %) a Švédsko (9,5 %). Pro Řecko, které před pandemií v žebříčku nezaměstnanosti jednoznačně vedlo, bohužel nejsou dostupná data z roku 2021, ale v prosinci zde byla nezaměstnanost 15,8 %. Nejnižší nezaměstnanost měly v březnu Polsko (3,1 %), Česko (3,2 %) a Nizozemsko (3,5 %).

Obecná míra nezaměstnanosti v EU (%, březen 2021, osoby 15-74 let, sezonně očištěno)

Pozn.: *) údaj je z prosince 2020. Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost