Průmysl – květen 2021

Průmyslová produkce se proti loňskému květnu zvýšila o 25,3 %. Silný přírůstek je ale nutné přičíst nízké srovnávací základně v důsledku loňského omezení části výroby. Ve srovnání s velmi silným letošním dubnem produkce klesla o 3,6 %.

K meziročnímu přírůstku průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba pryžových a plastových výrobků a kovovýroba. Meziroční přírůstky ale značně ovlivnilo srovnání s měsícem, kdy ještě probíhaly odstávky. Zejména výrobu motorových vozidel aktuálně omezuje nedostatek součástek, což se také projevilo na poklesu oproti dubnu. Oproti květnu 2020 klesla produkce v energetice, výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a v nápojářství.  

V kumulaci od počátku roku (leden až květen) je průmyslová produkce meziročně o 15,6 % vyšší. Nejvíce k tomu přispěl zpracovatelský průmysl, první měsíce roku byly silné i v energetice.

Průmysl v EU je nad úrovní propadu z loňského roku a podle dubnových dat byla produkce meziročně vyšší ve všech zemích. Ve většině zemí také v dubnu průmysl meziměsíčně rostl, výjimkami však byly například Německo, Polsko nebo Slovensko.

Hodnota nových zakázek nadále výrazně rostla (46,5 %). Zahraniční zakázky se zvýšily o 49,9 %, zatímco ty domácí o 39,6 %. Nejvíce k nárůstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, hutnictví a slévárenství a kovovýroba. Pokles nových zakázek ve srovnání s loňským květnem vykázala jen výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

Důvěra podnikatelů v průmyslu v květnu vzrostla. V souladu s výrazným růstem nových zakázek převažoval počet podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako uspokojivou. Zároveň se snížil počet podniků, které očekávaly v příštích měsících růst tempa výrobní činnosti, což lze spojit s hlášeným nedostatkem materiálu, který už v dubnu patřil mezi hlavní bariéry růstu.

Ceny průmyslových výrobců v květnu meziročně vzrostly o 5,1 %. Na zrychlení tempa mělo podíl zvýšení cen koksu a rafinovaných ropných výrobků a chemických látek a výrobků. Rostly i ceny obecných kovů a kovodělných výrobků. Naopak klesly ceny dopravních prostředků, zejména jejich dílů a příslušenství.

Meziroční pokles počtu zaměstnanců v průmyslu se v květnu zmírnil na 1,4 %. Zároveň jejich průměrná měsíční mzda vzrostla o 12,0 %, na čemž se podepsaly vyplacené odměny i nízká srovnávací základna loňského května (nízký počet odpracovaných hodin).

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika