Zahraniční obchod se zbožím – květen 2021

Vývoz zboží byl oproti květnu 2020 vyšší o 41,6 % a dosáhl 334,3 mld. Kč. Dovoz vzrostl o 38,6 % a činil 327,9 mld. Kč. Přebytek zahraničního obchodu se zbožím se zlepšil o 6,9 mld. Kč na 6,3 mld. Kč.

Loni v květnu trval propad zahraničního obchodu, zároveň se ale ve druhé polovině měsíce postupně obnovoval provoz v domácím průmyslu, což se dál přelévalo do exportu. To je vidět i na zmírnění meziročního přírůstku oproti dubnu. Ve srovnání s předkrizovým květnem 2019 byl vývoz zboží vyšší o 1,1 %. Velmi silný meziroční přírůstek vývozu vykázala motorová vozidla (74,0 %), ale ve srovnání s květnem 2019 byl vývoz motorových vozidel výrazně nižší (–11,2 %). To může souviset s problémy s dostupností některých součástek, které automobilový průmysl již delší dobu hlásí. Ostatní významné exportní artikly totiž vykázaly nejen silné meziroční nárůsty oproti loňskému květnu ale i zvýšení proti roku 2019. Meziročně klesl vývoz základních farmaceutických výrobků. 

U dovozu se rovněž výrazně zvýšila hodnota importu motorových vozidel. S výjimkou textilií vzrostl dovoz všech sledovaných druhů zboží. Více než dvojnásobný byl dovoz ropy a zemního plynu, což lze přičíst nárůstu ceny i vyšší poptávce oproti loňskému roku.

Ve směru meziročního zlepšení bilance v květnu nejvíce působil obchod s motorovými vozidly (+15,1 mld. Kč), počítači, elektronickými a optickými přístroji (+3,0 mld. Kč) a stroji a zařízeními (+2,2 mld. Kč). Naopak zvýšení cen vedlo ke zhoršení bilance obchodu se základními kovy (–6,6 mld. Kč) a ropou a zemním plynem (–6,0 mld. Kč). Silné bylo i zhoršení bilance s chemickými látkami a přípravky (–4,7 mld. Kč) a farmaceutickými výrobky a přípravky (–4,0 mld. Kč). I v květnu se meziročně zlepšoval existující přebytek obchodu s EU (+11,4 mld. Kč). Zhoršení bilance obchodu s různými surovinami se promítlo do prohloubení deficitu se zeměmi mimo EU (–4,1 mld. Kč).   

V kumulaci za leden až květen přebytek zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 79,9 mld. Kč a dosáhl 92,3 mld. Kč (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až květen 2019 činil 88,3 mld. Kč). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 26,3 % a dovozu o 20,5 %.