Maloobchod – květen 2021

Maloobchodní tržby (kromě motorových vozidel, očištěno o kalendářní vlivy) se ve srovnání s květnem 2020 reálně zvýšily o 5,8 %. Oproti letošnímu dubnu sezónně očištěné tržby narostly o 7,3 %. Od 10. května 2021 byly otevřeny všechny maloobchodní prodejny, což mělo pozitivní vliv na silný meziměsíční nárůst. Také vloni v květnu došlo k výraznému uvolnění opatření, část z nich ale zůstala v platnosti po zbytek měsíce.

Důvěra spotřebitelů v květnu dál výrazně rostla, což lze přičíst postupnému rozvolňování a zlepšování epidemické situace. Snížil se podíl respondentů očekávajících další zhoršení ekonomické situace. Poklesly i obavy z růstu nezaměstnanosti, ale vysoké zůstaly obavy z růstu cen. Také obchodníci viděli další vývoj optimističtěji, zejména vývoj celkové i své ekonomické situace. Jejich důvěra byla meziročně výrazně vyšší.

Výrazné květnové uvolnění v maloobchodě a přechod k běžnému režimu prodeje dal stimul hlavně segmentu nepotravinářského zboží. Tržby za něj se oproti loňskému květnu reálně zvýšily o 8,4 %. Výrazně se reálně zvyšovaly i tržby za pohonné hmoty (8,1 %). U potravin bylo tempo tradičně mírnější – tržby vzrostly o 1,5 %. 

Silná tempa růstu nadále vykazovaly tržby v segmentech nepotravinářského zboží, které nejvíce postihlo uzavření kamenných prodejen. Prodej oděvů a obuvi se tak zvýšil o 41,1 % (kalendářně neočištěno). Silně rostly i tržby za počítačové a komunikační zařízení (16,6 %) a kosmetické a toaletní výrobky (14,0 %). Klesal ale prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (-2,6 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (řetězce) tržby rostly o 1,6 %. Na vysoké úrovni srovnatelné s předkrizovým obdobím se drží tempo růstu prodeje zboží přes internet nebo zásilkovou službu (15,6 %).

Maloobchodní tržby v EU zůstaly výrazně nad úrovní května 2020 a výrazný byl i jejich přírůstek proti dubnu 2021 (4,6 %). Meziměsíční přírůstky byly silné téměř v celé EU, což ukazuje na rozvolnění oproti začátku jara, které stále ovlivňovala nepříznivá epidemická situace.   

Spotřebitelské ceny v květnu meziročně rostly výrazným tempem, kterému dalo silný impuls meziroční zvyšování cen pohonných hmot a dále alkoholických nápojů a tabáku. Posílil růst cen odívání a obuvi. Dál klesaly ceny potravin a nealkoholických nápojů.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby