Němečtí vegani a vegetariáni mají z čeho vybírat

Rostoucí počet spotřebitelů v Německu volí vegetariánskou nebo veganskou alternativu masa. Výrobci potravin podle toho upravují sortiment.

Podle Spolkového statistického úřadu se produkce vegetariánských a veganských výrobků zvýšila z 60 tis. tun v roce 2019 na téměř 84 tis. tun o rok později. Hodnota produktů ve stejném období vzrostla z 272,8 mil. eur na 374,9 mil. eur, což představuje nárůst o 37 %. Jelikož se tyto údaje shromažďují teprve od roku 2019, je nyní poprvé možné meziroční srovnání.

Masa stále stokrát víc

I přes uvedený nárůst je hodnota alternativních výrobků ve srovnání s masnými výrobky relativně nízká. Hodnota masa a masných výrobků vyrobených v Německu se v roce 2020 pohybovala kolem 38,6 mld. eur, což je více než stonásobek hodnoty vegetariánských a veganských masových alternativ. Ve srovnání s předchozím rokem však hodnota vyrobeného masa poklesla přibližně o 4 %. V roce 2019 dosáhla hodnota masné produkce 40,1 mld. eur a byla to nejvyšší hodnota za posledních deset let. K nedávnému poklesu mohla přispět mimo jiné pandemie nemoci covid-19. Některé výrobní společnosti totiž musely dočasně zavřít kvůli vysoké míře infekce mezi zaměstnanci.

Z dlouhodobého hlediska však spotřeba masa v Německu výrazně poklesla. V roce 1978 spotřebovala domácnost v průměru 6,7kg masa měsíčně – bez uzenin, uzeného a sušeného masa nebo jiného konzervovaného a zpracovaného masa. O 40 let později to bylo přibližně 2,3kg, tedy zhruba jen třetina původního množství. Obzvláště prudce poklesla spotřeba vepřového masa: zatímco v roce 1978 ho průměrná domácnost spotřebovala 3,1 kg/měsíc, v roce 2018 to bylo necelých 900 gramů. Spotřeba hovězího masa klesla z 1,5kg za měsíc na 600 gramů a u drůbeže došlo k poklesu z 1,3kg na 800 gramů. Jak však němečtí statistici poznamenávají, je třeba vzít v úvahu i změny ve velikosti domácnosti. Ta se postupem času zmenšovala. V roce 1978 žilo v domácnosti průměrně 2,5 osoby, v roce 2018 to bylo 2,0 osoby.

Zeleninu preferují více ženy

Časopis Nature zveřejnil před pěti lety studii, která zpracovala výsledky z dotazníkového šetření mezi 2,5 tis. dospělými respondenty v Německu. Celkem 5,4 % účastníků uvedlo, že se v posledním roce stravovali podle vegetariánských či veganských zásad. Ze studie vyplynulo, že mezi vegetariány je mnohem více žen než mužů a i mezi nevegetariány bylo zjištěno, že ženy jedí podstatně méně masa než muži. A zatímco většina z celkového počtu dotazovaných (56,1 %) souhlasila s tím, že vegetariánská strava je zdravá a neškodná, pouze 34,8 % věřilo, že to platí i pro veganskou stravu. Většina účastníků také věřila, že vegetariánská (58,7 %) nebo veganská (74,7 %) strava může vést k nedostatku výživy.

Více zde a zde.