Pandemie zlepšila vzduch nad Evropou

Eurostat odhaduje, že v důsledku zavedení ochranných opatření proti šíření nemoci covid-19 se emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv v loňském roce v zemích EU snížily o desetinu.

Emise CO2 významně přispívají ke globálnímu oteplování a v zemích EU tvoří přibližně 75 % všech emisí skleníkových plynů způsobených činností člověka. Jejich produkce je ovlivňována několika faktory, z nichž těmi nejvýznamnějšími jsou průmyslové aktivity, klimatické podmínky, ekonomický růst, doprava či velikost populace.

Emise CO2 z fosilních paliv se generují v zemi, kde se paliva spalují za účelem výroby elektřiny, oceli či kvůli dopravě apod. Pokud se například k výrobě elektřiny dováží uhlí, vede to následně ke zvýšení emisí v dovážející zemi, zatímco dovoz elektřiny jako takové nemá na emise v dovážející zemi žádný vliv, protože tyto emise byly vykazovány v zemi, kde byla elektřina vyrobena.

Podle odhadů Eurostatu poklesly v loňském roce emise oxidu uhličitého ve všech členských státech EU, přičemž největší pokles zaznamenalo Řecko (–18,7 %), za nímž následovaly Estonsko (–18,1 %), Lucembursko (–17,9 %), Španělsko (–16,2 %) a Dánsko (–14,8 %). K nejmenšímu snížení došlo na Maltě (–1,0 %), v Maďarsku (–1,7 %), Irsku a Litvě (shodně –2,6 %).

Více zde.