Polovina obyvatel Izraele má řidičský průkaz

Na konci roku 2020 dosáhl v Izraeli počet osob s povolením k řízení motorových vozidel přibližně 4,622 mil. Na 1 000 obyvatel Izraele připadá 506 aktivních řidičských průkazů.

V loňském roce dostalo nový řidičák 101 tis. osob, co znamenalo meziroční nárůst o 2,2 %, zatímco počet obyvatel 16letých a starších během stejného období vzrostl pouze o 1,8 %. Pokud zohledníme věk, od kterého je možné řidičské oprávnění vlastnit, pak v roce 2020 připadal v průměru jeden držitel licence na každých 1,4 obyvatele ve věku nad 16 let.

Věková struktura držitelů řidičského oprávnění ukazuje, že 106 tis. (2,3 %) je mladších 18 let a přibližně 612 tis. (13,2 %) je ve věku nad 65 let, z toho přibližně 169 tis. řidičů (3,7 %) již oslavilo minimálně 75. narozeniny. Ve věkové skupině 25–54 let mají řidičský průkaz více než čtyři osoby z pěti (82 %), zatímco mezi 55letými a staršími má řidičské oprávnění pouze přibližně každý druhý (55 %). Čtyři z deseti osob, které mají řidičák na osobní auto, jej získalo ještě před 18. narozeninami, více než třetina (35 %) pak ve věku 19–24 let a jen 0,2 % řidičů bylo vydáno řidičské oprávnění ve věku nad 65 let.

Počet žen, které mají řidičský průkaz, činil na konci roku 2020 přibližně 2,056 mil. (nárůst o 2,7 % ve srovnání s koncem roku 2019). Jejich podíl na počtu osob s licencí k řízení se zvýšil ze 42 % před deseti lety na 44 % v roce 2020. Podíl řidiček na celkové populaci žen ve věku 16 a více let je 62 %.

Ministerstvo dopravy ČR k říjnu 2020 evidovalo 6 002 348 platných řidičských průkazů, tedy zhruba šest z deseti obyvatel ČR má oprávnění řídit motorové vozidlo.

Více zde a zde.