Pesticidy se v Estonsku nevyrábí, ale jejich spotřeba roste

Podle tamních statistiků bylo v roce 2020 v Estonsku prodáno 784 tun pesticidů, a pokračoval tak nárůst z předchozího roku. Veškeré pesticidy, které jsou v Estonsku uváděné na trh, jsou zakoupené v zahraničí a přivezené do Estonska za účelem prodeje.

Herbicidy představovaly 65 %, fungicidy 18 %, regulátory růstu 14 % a insekticidy 2 % z celkového množství prodaných pesticidů v loňském roce. Ve srovnání s rokem 2019 se prodané množství fungicidů a regulátorů růstu zvýšilo o třetinu. Prodeje insekticidů poklesly o polovinu a došlo také k malému poklesu prodaných herbicidů. Za celkovým nárůstem tak stál prodej fungicidů a regulátorů růstu, přičemž tento nárůst byl nejvyšší za poslední desetiletí.

Po léta jsou v Estonsku nejprodávanějšími přípravky na ochranu rostlin různé herbicidy. V roce 2020 činil prodej herbicidů celkem 510 tun, což je téměř stejné jako v roce 2019. Přesto množství herbicidů uvedených na trh v loňském roce nedosáhlo úrovně roku 2016, kdy bylo prodáno přes 600 tun herbicidů.

V roce 2020 zemědělské podniky použily 611 tun pesticidů, z toho 338 tun herbicidů, 134 tun fungicidů a 127 tun regulátorů růstu. Pesticidy byly primárně nasazeny k ošetření obilovin a průmyslových plodin, 11 tun insekticidů bylo použito zejména k ošetření průmyslových plodin. V meziročních srovnáních je třeba vzít v úvahu, že prodej a používání pesticidů může rok od roku kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a proměnlivosti škod a chorob rostlin.

Pesticidy se používají nejen pro zemědělské účely, ale také v lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu, při údržbě silnic a železnic, sportovních hřišť a dětských hřišť v parcích. Některé pesticidy je možné si také koupit pro použití na domácích zahradách.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesla v roce 2019 meziročně o 1,7 % na 11,5 mil. kg. Mezi lety 2011 až 2019 se propadla o 22 %. ČR patří z hlediska spotřeby přípravků na ochranu rostlin do spodní třetiny evropských států.

Více zde a zde.