Téměř třetina Australanů se narodila mimo Austrálii

Různé vlny migrantů z mnoha zemí v průběhu času měly významný vliv na rozmanitost australské populace. Historicky vždy platilo, že se do Austrálie přistěhuje více lidí, než se jich vystěhuje, což přispívá k početnímu růstu tamní populace.

Vysoká míra přistěhovalectví na konci 19. století vedla k tomu, že se dle výsledků prvního sčítání lidu v celé zemi z roku 1891 narodilo v zámoří 32 % populace. Za více než 130 let se situace příliš nezměnila. V roce 2020 činil podíl australské populace narozené v zámoří 30 %.

V roce 2020 zůstali ti, kteří se narodili ve Velké Británii (980 tis. osob), největší skupinou obyvatel Austrálie narozených v zahraničí. Celkem představovali 3,8 % z celkové populace. V loňském roce se na druhé místo dostali obyvatelé, jejichž rodiště se nachází v Indii (721 tis. osob), a odsunuli tak na třetí příčku ty, kteří se narodili v Číně (651 tis. osob).

Existují značné rozdíly ve věkové struktuře lidí narozených v Austrálii a lidí žijících v Austrálii, ale narozených v zahraničí. Osoby narozené v Austrálii dominují v mladších věkových skupinách, zastoupení narozených v zámoří se zvyšuje až ve věkové skupině 20–24 let. Hlavním důvodem, proč je ve velmi mladých věkových skupinách menší podíl zahraničních rodáků, je skutečnost, že u mladých osob je menší pravděpodobnost migrace.

Mediánový věk populace narozené v zámoří se během posledních 10 let postupně snižoval, avšak poslední údaj z poloviny minulého roku hovoří o mírném nárůstu na 44 let. Na druhou stranu se mediánový věk populace narozené v Austrálii postupně zvyšoval a nyní dosahuje 34 let. Snížení mediánu stáří u populace narozené v zámoří mělo pozitivní vliv na věkovou strukturu Austrálie, a to zpomalením stárnutí celkové populace.

Migranti ze zemí, které byly součástí migračních proudů po druhé světové válce, jsou nyní obecně starší (např. populace narozená v Itálii má průměrný věk 72 let), zatímco lidé z novějších skupin migrantů jsou mladší, což je případ třeba subpopulace narozené v Indii, jejíž průměrný věk je 35 let.

Podle údajů Ministerstva zahraničí ČR se počet Čechů žijících v Austrálii odhaduje na 35 tisíc. Více by mohly napovědět výsledky sčítání lidu, které se letos konalo v ČR. Nové údaje přinese také australské sčítání lidu, které je plánováno na podzim letošního roku.

Více zde.