Na slovinských tržištích najdete nejen jablka, ale třeba také kaki

Hodnota ovoce prodaného ve Slovinsku soukromými producenty na venkovních trzích s potravinami byla v roce 2020 asi o čtvrtinu vyšší než v roce 2019.

Pokud jde o ovoce, nejvíce se na farmářských trzích ve Slovinsku prodávají jablka. Celkové množství dezertních jablek prodaných soukromými zemědělci bylo v roce 2020 přibližně o třetinu vyšší než v předchozím roce, zatímco cena za kilogram byla v průměru nižší, a sice 1,62 eur/kg, a tak tržby vzrostly jen o čtvrtinu. Množství prodaných hrušek, ořechů a třešní bylo mnohem vyšší než před rokem. Ve srovnání s předchozím rokem ale poklesl zájem o broskve a kaki.

Z živočišných produktů se sice prodalo méně mléka, sýrů, ale více dalších mléčných výrobků. Celková hodnota prodaného mléka a mléčných výrobků byla vyšší než v roce 2019. Hodnota drůbežího masa prodávaného z vlastní produkce na farmářských trzích byla ve srovnání s rokem 2019 nižší. Nižší byla také hodnota prodaných vajec, která poklesla z důvodu menšího množství prodaných produktů, zatímco průměrná cena byla vyšší. Ze zpracovaných potravin bylo možné pozorovat největší pokles zájmu v případě kysaného zelí, naopak se zvýšily prodeje nakládané řepy.

Také v Česku v posledních desetiletích vzrůstá zájem zemědělců o přímý prodej jak „ze dveří“, tak i na farmářských trzích. Velké zemědělské podniky jsou ale významným článkem českého zemědělství. Obhospodařují dvě třetiny zemědělské půdy a na chovu hospodářských zvířat se podílí z více než tří čtvrtin. Nejpočetnější jsou však malé podniky.

Podle výsledků Strukturálního šetření v zemědělství z roku 2018 tvoří skoro 60 % z celkového počtu 26 525 zemědělských subjektů. Hospodaří ale pouze na 5 % půdy s 4% podílem na celkovém počtu hospodářských zvířat.

Více zde a zde.