Nárůst naděje dožití na Novém Zélandu zpomalil

Očekávaná délka života se na Novém Zélandu stále zvyšuje, ale v posledních letech pomaleji, než tomu bylo dříve.

Očekávaná délka života při narození byla novozélandskými statistiky na základě úmrtnosti z let 2017–2019 vyčíslena u mužů na 80,0 roku a u žen na 83,5 roku. U mužů se očekávaná délka života od období 2012–2014 zvýšila o 0,5 roku a od údajů dle úmrtnosti z let 2005–2007 došlo k nárůstu o 2,0 roku. Očekávaná délka života žen se ve stejných obdobích zvýšila o 0,3 roku, resp. o 1,3 roku. Rozdíl mezi střední délkou života mužů a žen při narození se tak zmenšil ze 4,1 roku v letech 2005–2007 na 3,5 roku v období 2017–2019.

Také průměrná délka života původních obyvatel se dále zvyšuje, ale rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel stále přetrvávají. Očekávaná délka života při narození byla v letech 2017–2019 u maorských mužů 73,4 roku (nárůst o 3,1 roku oproti letům 2005–2007) a 77,1 roku u maorských žen (zvýšení o 2,0 roky ve srovnání s lety 2005–2007). Avšak dle výpočtů úmrtnosti ze stejných let se očekává, že muži, kteří nejsou maorského původu, se dožijí v průměru 80,9 let a ne-maorské ženy mají před sebou v průměru 84,4 let života.

Naděje dožití v České republice byla v roce 2019 bez rozdílu pohlaví 79,3 roku, u mužů 76,4 roku a u žen 82,2 roku. Pro muže v Česku statistici z Eurostatu pro rok 2020 spočítali snížení očekávané délky života při narození o 1,1 roku na 75,3 roku, české ženy narozené v roce 2020 by dle hodnot a struktury úmrtnosti z loňského roku měly před sebou průměrně 81,3 roku, což představovalo meziroční pokles o 0,9 roku.

Více zde a zde.