V Albánii je mezi absolventy vysokých škol jen třetina mužů

V akademickém roce 2019/2020 získalo v Albánii vysokoškolský diplom téměř 33 tis. studentů a studentek. To ve srovnání s předchozím akademickým rokem představovalo pokles o 5,7 %.

Absolventi bakalářských programů tvoří 53,5 % z celkového počtu studentů, kteří své úsilí o vyšší vzdělání zakončili slavnostní promocí, následují magisterské programy (42,4 %), s doktorským titulem odcházelo z univerzit a vysokých škol 4,5 % absolventů. Ve všech vysokoškolských programech v tomto akademickém roce promovalo 21 481 studentek, což je 65,3 % z celkového počtu absolventů vysokoškolského studia.

Největší počet absolventů obdržel diplom ve studijních programech z oblasti „obchod, administrativa a právo“ (celkem bez ohledu na pohlaví 28,7 %). Na dalších místech jsou však už u mužů a u žen patrné rozdíly. Druhým nejčastějším oborem mužů bylo „strojírenství, výroba a stavebnictví“ s 20,0 % absolventů, zatímco z celkového počtu absolventek je druhým preferovaným oborem „zdraví a sociální péče“ s 16,3 % absolventů.

Pokud se podíváme na jednotlivé obory samostatně, tak největší nerovnováha mezi pohlavími je v oboru „vzdělávání“, kde ze 100 absolventů je 83 žen, u programů v oblasti „umění a humanitní vědy“ tvoří ženy 78 % ze všech absolventů a jen o málo četnější (77 %) je jejich zastoupení v programech „společenské vědy, žurnalistika a informace“. Oblastmi, ve kterých absolvovalo více mužů než žen, jsou „služby“ (66,9 %), „strojírenství, výroba a stavebnictví“ (63,9 %) a „informační a komunikační technologie“ (59,1 %).

V roce 2020 studovalo na vysokých školách v České republice celkem 303,4 tis. studentů a 63,8 tis. studentů je v daném roce absolvovalo. Mezi lety 2010 a 2020 poklesl počet studentů vysokých škol v ČR o 24,4 %. Do roku 2010 přitom každoročně rostl. Přestože se v roce 2020 počet studentů poprvé po devíti letech meziročně zvýšil o 11 tis., ve srovnání s rokem 2010 jich na vysokých školách studovalo o téměř 100 tis. méně.

Více zde a zde.