Průmysl – červen 2021

Průmyslová produkce byla ve srovnání s loňským červnem vyšší o 11,4 %. V loňském červnu sice na průmysl přímo necílila protipandemická opatření a ukončeny byly i velké odstávky, průmysl se ale zatím rozjížděl a nedosahoval předkrizové úrovně, což bylo vidět i na letošním výrazném meziročním přírůstku. Oproti letošnímu květnu průmyslová produkce vzrostla o 1,0 %.

K meziročnímu přírůstku průmyslové produkce nejvíce přispěly kovovýroba, výroba motorových vozidel a výroba pryžových a plastových výrobků. U výroby motorových vozidel byl ale meziroční přírůstek o poznání slabší (7,0 %) než u ostatních odvětví (kovovýroba 21,0 %, pryžové a plastové výrobky 17,8 %). Produkce ve většině odvětví meziročně rostla o více než 10 % a jednou z mála výjimek byly kromě motorových vozidel například počítače, elektronické a optické přístroje (0,9 %). Oproti červnu 2020 klesla produkce v energetice, farmacii a oděvnictví.

Průmysl v EU se už od března drží nad úrovní propadu z loňského roku a platí to i pro všechny jednotlivé členské státy. Naopak dostupná květnová data ukazují na meziměsíční pokles (průměr EU byl –0,9 %). K zemím, kde k poklesu došlo, patřily ty se silným automobilovým průmyslem – Německo, Česko, Slovensko, Francie, Španělsko, Itálie.

Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 22,8 %. Přitom silný přírůstek zahraničních zakázek (20,5 %) tentokrát překonaly ty domácí (27,9 %). Nejvíce k nárůstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, hutnictví a slévárenství a kovovýroba. Pokles zakázek oproti červnu zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků, farmacie a oděvnictví.

Důvěra podnikatelů v průmyslu v červnu rostla. Zvýšil se počet podnikatelů hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako více než uspokojivou a více bylo i těch, kteří předpokládali další růst tempa výrobní činnosti v příštích třech měsících. Přetrvávající bariérou růstu byl ale nedostatek materiálu.

Ceny průmyslových výrobců se v červnu meziročně zvýšily o 6,1 %, což bylo nejvíce od května 2011. Zvýšily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů a významně vzrostly také ceny chemických látek a výrobků. Rostly i ceny obecných kovů a kovodělných výrobků. Snížily se ceny dopravních prostředků, především ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu byl oproti červnu 2020 nižší o 0,9 %, takže pokles se dál zmírňuje. Výrazně ale rostla průměrná měsíční mzda (10,1 %) a stále se na přírůstku projevovaly vyplacené odměny i nízká srovnávací základna.

2. čtvrtletí 2021

Ve srovnání s 1. čtvrtletím průmyslová produkce v letošním 2. kvartálu vzrostla o 1,1 %. Loňské 2. čtvrtletí průmyslová produkce převýšila o 28,1 %. Na silném meziročním přírůstku se dost projevilo srovnání s loňskými měsíci zasaženými protipandemickými opatřeními a odstávkami důležitých průmyslových provozů.

Z podobných důvodů byl silný i letošní nárůst hodnoty nových zakázek (48,0 %). Přitom přírůstek zakázek ze zahraničí (49,6 %) mírně převyšoval ty domácí (44,6 %).

Oproti loňskému 2. čtvrtletí byl počet zaměstnanců v průmyslu nižší o 1,5 %. Loňský nízký počet odpracovaných hodin a letošní odměny se ale projevily na výrazném nárůstu průměrné mzdy v průmyslu (11,1 %).

 

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika