Zahraniční obchod se zbožím – červen 2021

Vývoz zboží oproti červnu 2020 vzrostl o 13,2 % a dosáhl 343,9 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 30,1 % a činil 350,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím se výrazně zhoršila o 40,9 mld. Kč a spadla do deficitu 6,9 mld. Kč.

Loni v červnu na vývozce přímo nepůsobila omezení, ale zahraniční obchod po jarním šoku teprve rozjížděl snahy o kompenzaci ztrát z předcházejících měsíců. Na domácí průmysl ale v současnosti plně dopadá nedostatek komponent, což je patrné hlavně ve vývozu motorových vozidel. Ten meziročně stagnoval (0,1 %) a letos v červnu byl nižší než ve stejném měsíci let 2016, 2017, 2018 i 2019. To je v silném protikladu s vývojem u naprosté většiny exportu včetně nejdůležitějších artiklů – strojů a zařízení (meziroční nárůst o 14,9 %), elektrických zařízení (23,7 %), kovodělných výrobků (16,5 %) nebo pryžových a plastových výrobků (17,3 %). Mezi nemnohé artikly, jejichž vývoz meziročně klesl, patřily počítače, elektronické a optické přístroje (1,7 %).

Dovoz zboží prudce rostl, což bylo zčásti způsobeno výrazným nárůstem cen surovin. Hodnota importu ropy a zemního plynu se více než ztrojnásobila a o 71,8 % vyšší byl i dovoz základních kovů. Pohyb cen ropy a zemního plynu pak obvykle kopírují chemické látky a přípravky, jejichž import vzrostl o 42,6 %. I další dovoz si držel masivní dynamiku, a to včetně motorových vozidel (25,9 %). 

Červnový deficit bilance zahraničního obchodu je vysoce neobvyklý (došlo k němu jen v roce 2010). Nejvíce ve směru zhoršení bilance působil obchod s motorovými vozidly (–10,1 mld. Kč), s ropou a zemním plynem (–8,1 mld. Kč) a se základními kovy (–6,9 mld. Kč). Výrazně se zhoršila i bilance s chemickými látkami a přípravky (–3,6 mld. Kč) a počítači a elektronickými a optickými přístroji (–3,3 mld. Kč). Ve směru zlepšení bilance působily významněji jen produkty související s odpady (+2,1 mld. Kč) a dřevo a dřevěné výrobky (+1,6 mld. Kč). Meziročně se snížil přebytek s EU (–16,1 mld. Kč) a prohloubil se i deficit se zeměmi mimo EU (–24,5 mld. Kč)

V kumulaci za leden až červen přebytek zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 36,9 mld. Kč a dosáhl 83,2 mld. Kč (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až červen 2019 činil 105,2 mld. Kč). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 23,8 % a dovozu o 22,2 %.