Služby – 2. čtvrtletí 2021

Tržby ve službách (očištěné o kalendářní vlivy) byly oproti 2. čtvrtletí 2020 reálně vyšší o 13,8 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 vzrostly sezonně očištěné tržby o 3,4 %.

V průběhu 2. čtvrtletí se postupně rušila omezující opatření, která dopadala na část služeb, zejména těch souvisejících s cestovním ruchem. To příznivě ovlivnilo celkový mezičtvrtletní nárůst, přičemž největší oživení zaznamenalo ubytování a stravování. Oproti 1. kvartálu ale vzrostla všechna odvětví služeb. Pohled na celkovou úroveň tržeb ve službách nicméně ukazuje, že jsou přibližně na úrovni roku 2016 a za předkrizovým vrcholem ještě výrazně zaostávají.

Meziroční nárůst je do velké míry ovlivněn srovnáním s loňským 2. kvartálem, kdy byla některá odvětví skutečně paralyzována. Nejvyšší meziroční přírůstky tak byly zaznamenány u cestovních agentur, kanceláří a souvisejících činností, kde byly tržby pětinásobné oproti loňsku, a pak v letecké dopravě, kde tržby rostly o více než 130 %. Ubytování, stravování a pohostinství meziročně vzrostlo téměř o třetinu. Srovnáváme ale s velmi nízkou úrovní roku 2020 – zmíněné obory tak hluboce zaostávají za předkrizovými hodnotami.

Loňská nízká srovnávací základna je patrná i na dalších oborech, které vykazují silné meziroční nárůsty. To platilo pro profesní, vědecké a technické činnosti, které se navýšily o desetinu i administrativní a podpůrné činnosti, kde byl přírůstek téměř pětinový, přičemž tržby v těchto oborech zatím nedosáhly například úrovně roku 2019. Silně se navyšovaly tržby u reklamních agentur a průzkumu trhu (více než o pětinu) a také u agentur práce (o čtvrtinu). K meziročnímu přírůstku činností v oblasti nemovitostí přispěly zejména tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí, které se zvýšily o pětinu.  

Pokračoval příznivý vývoj v poštovních a kurýrních činnostech, kde tržby ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o čtvrtinu. Šlo také o odvětví, které získalo loni vlivem okolností největší růstový impuls a tržby zde vysoce převyšují předkrizovou úroveň.  Příbuzné skladování a vedlejší činnosti v dopravě ve srovnání se slabým loňským 2. kvartálem také vzrostlo o více než 30 %. Mezi obory, které vycházejí z krize posíleny, patří rovněž informační činnosti (zpracování dat, webové portály a hosting), kde se ve 2. čtvrtletí tržby zvýšily o více než desetinu a také mírně rostoucí telekomunikační činnosti.  

Zaměstnanost ve službách ve 2. čtvrtletí 2021 stále zaostává za úrovní loňského roku, i když se propad i vlivem nízké srovnávací základny podstatně zmírnil. Oproti 2. čtvrtletí 2020 klesla celková zaměstnanost ve službách o 5,7 tisíce osob (v celém hospodářství propad dosáhl 41,3 tisíce). Struktura vývoje zaměstnanosti zůstává z velké části nezměněna. Nejvíce klesla zaměstnanost v ubytování, stravování a pohostinství (–28,0 tisíce) a dále ve velkoobchodu a maloobchodu a opravě motorových vozidel (–23,0 tisíce) a v dopravě a skladování (–13,5 tisíce). Naopak dál posiloval přírůstek počtu zaměstnaných v informačních a komunikačních činnostech (+39,8 tisíce) a ve vzdělávání (+32,0 tisíce).

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby