Spotřebitelská inflace – červenec 2021

Spotřebitelské ceny ve srovnání s loňským červencem vzrostly o 3,4 %. Došlo tak k prudkému posílení růstu. Oproti letošnímu červnu byly spotřebitelské ceny vyšší o 1,0 %.

Na velkém posílení meziměsíčního přírůstku měly největší podíl ceny rekreace a kultury (5,5 %, z toho sezonní zvýšení cen dovolených s komplexními službami dosáhlo 23,2 %). Vliv mělo i posilování cen bydlení a energií (0,9 %, navyšovalo se nájemné i náklady na běžnou údržbu) a také dopravy (1,3 %, zdražovaly pohonné hmoty i automobily). Mírně k celkovému růstu cen přispělo rovněž stravování a ubytování (1,1 %). V červenci také začaly opět růst ceny potravin a nealkoholických nápojů (0,4 %). Ve směru poklesu cen po delší době působily alkoholické nápoje a tabák (–0,2 %).

Po období poklesů nově vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů (0,8 %), což nejvíce přispělo k posílení celkového meziročního přírůstku spotřebitelských cen. Pod vlivem nájemného i běžné údržby zrychlil také růst bydlení a energií (2,5 %). Více rostly i ceny bytového vybavení (2,9 %) a stravování a ubytování (4,0 %). Poměrně stabilně a současně nejvíce k nárůstu cen přispívá doprava (8,2 %). Druhý nejsilnější byl příspěvek cen alkoholických nápojů a tabáku, u kterých ovšem cenový růst postupně slábne (6,1 %). Meziročně nižší byly pouze ceny pošt a telekomunikací (–0,7 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému červenci o 2,9 % a ceny služeb o 3,9 %. Dynamika v obou skupinách shodně posílila o 0,5 procentního bodu.

Trendy

Podobně jako v ČR i v Eurozóně podle dostupných dat posílil v červenci meziroční růst spotřebitelských cen na 2,2 %. Například v Německu se dynamika skokově navýšila na 3,1 %, inflace vzrostla i na Slovensku (2,9 %). Ve většině zemí EU cenový růst v červnu překročil 2,0 %.

Na domácí růst cen působí všechny z váhově nejvýznamnějších spotřebitelských kategorií. Zejména posílení růstu cen bydlení (především nájemného), potravin a dopravy vytváří silnější inflační tlaky pro skupinu nízkopříjmových spotřebitelů, v jejichž výdajích mají tyto základní potřeby větší podíl než u průměrného spotřebitele. Posílení inflace trvá také u služeb předtím zasažených restrikcemi (cestovní kanceláře, stravování, ubytování…).