Průměrná cena tepelné energie rostla pomaleji než inflace

Od roku 2010 se nejvíce zvýšily ceny tepla vyráběného z uhlí. Teplo z biomasy a jiných obnovitelných zdrojů zdražilo pětkrát méně.

K výrobě tepelné energie v Česku je více než z poloviny využíváno uhlí, i když jeho podíl na celkovém palivovém mixu postupně klesá. Zhruba pětinový podíl si dlouhodobě drží zemní plyn a z desetiny se na výrobě tepelné energie podílí biomasa a jiné obnovitelné zdroje energie (OZE), jejichž využití se od roku 2010 zvýšilo na dvojnásobek. Uhlí výrazně převládá u velkých tepelných systémů, zatímco u malých systémů se zdroji do 10 MWt a u domovních kotelen je převažujícím palivem zemní plyn.

Vývoj cen závisel na palivu

Mezi lety 2010 až 2020 vzrostla průměrná cena tepelné energie s DPH pro konečného spotřebitele o 18 %, což je o něco méně, než činí kumulovaná inflace (20,1 %). Vývoj byl ovlivněn především změnou cen paliv, nárůstem stálých nákladů a rovněž poklesem objemu dodávek tepelné energie, které se mezi lety 2010 až 2019 snížily o 8,4 %.

Na ceny pro konečné spotřebitele výrazně působily i změny sazby DPH na teplo a chlad, která byla v roce 2010 zvýšena z 9 % na 10 %, v roce 2012 na 14 % a v roce 2013 na 15 %. Od 1. ledna 2020 došlo k přeřazení dodávky tepla a chladu z první snížené sazby DPH 15 % do druhé snížené sazby DPH 10 % a od 1. května stejně poklesla DPH i u dodávek teplé vody.

Do roku 2014 lze sledovat každoroční nárůst průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele bez ohledu na použité palivo. Mezi lety 2015 a 2017 růst cen tepla z uhlí zpomaloval až téměř ke stagnaci, zatímco ceny tepla z ostatních paliv klesaly. Tím docházelo k postupnému srovnávání průměrné výše cen z uhlí a z ostatních paliv. V letech 2018 a 2019 průměrné ceny tepelné energie opět rostly ve všech palivových kategoriích.

Průměrná cena tepla z uhlí se od roku 2010 do roku 2020 zvýšila o 32 % ze 451 na 595 Kč/GJ (vč. DPH). Průměrná cena tepla vyrobeného z biomasy a jiných OZE vzrostla o 6 % ze 454 na 480 Kč/GJ (vč. DPH). a z ostatních paliv stoupla o 7 % z 549 na 587 Kč/GJ (vč. DPH).

Nejdražší teplo je v Praze

Při rozčlenění podle krajů najdeme nižší ceny tepelné energie spíše tam, kde se nacházejí velké tepelné zdroje využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s rozsáhlými soustavami pro dálkové zásobování teplem. Jedná se např. o Plzeňský kraj se soustavou napojenou na zařízení na energetické využití odpadu v Chotíkově nebo kraje Pardubický a Královéhradecký s centrálním zdrojem tepelné energie v elektrárně Opatovice.

Vyšší ceny bývají zpravidla v regionech, v nichž se velká část tepla vyrábí spalováním zemního plynu a také tam, kde je teplo distribuováno prostřednictvím parních rozvodů. V roce 2019 byla nejnižší průměrná cena tepelné energie (529 Kč/GJ, vč. DPH) v Plzeňském kraji a nejvyšší (676 Kč/GJ, vč. DPH) v Praze.

Druhy paliv použitých pro výrobu tepelné energie (%)

Zdroj: ERÚ
Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele (Kč/GJ vč. DPH)

Pozn.: *) Ceny za rok 2020 jsou předběžné. Zdroj: ERÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.